Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvu radošais koncerts ieskandina pavasari

AKTUĀLI

21. martā Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvi kultūras centrā “Vārpa” ar jautriem deju soļiem, krāšņiem tērpiem, plašiem smaidiem un dejotprieku ieskandināja pavasari radošajā koncertā-skatē.

Koncertā piedalījās 12 deju kolektīvi no 8 novada izglītības iestādēm. Kolektīvu sniegumu vērtēja ekspertu komisija šādā sastāvā:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” deju ansambļa vadītāja Diāna Soldāne; Daugavpils Universitātes Studentu deju ansambļa “Laima” vadītāja palīdze, Daugavpils Valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Leiļi” vadītājā Marita Irbe; Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja Antra Dombrovska.

Radošajā koncertā ar jautrām dejām un krāšņiem tērpiem piedalījās kolektīvi no pirmsskolas līdz pat vidusskolas vecumam:
* Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Resgaļi” (vad. Mairita Rimoviča) un Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” deju kolektīvs (vad. Jekaterina Sokolova);
* Sventes vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs “Ezerzvaniņi” (vad. Olga Goršantova), Špoģu vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs “Zvārgulītis” (vad. Antra Dombrovska), Kalupes pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Kalupīte” (vad. Inese Sauša), Ilūkstes Raiņa vidusskolas 2.-3. klašu un 4.-5. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Mairita Rimoviča), Lāču pamatskolas 1.-3.klašu un 5.-9. klašu  deju kolektīvs (vad. Iveta Meškovska), Vaboles vidusskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” un 5.-8. klašu deju kolektīvs “Aismiņa” (vad. Ināra Podniece) un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.-12. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Anita Meikšāne).

Kolektīvu dalībnieki atbalstīja viens otru ar līdzi jušanu, deju soļu izdejošanu, skaļiem aplausiem un sirsnīgiem vārdiem. Ekspertus priecēja dejotāju sniegums un visi kolektīvi ir apguvuši repertuāru atbilstoši vecumam.

Koncerta noslēgumā eksperti un Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ilona Linarde pateicās dejotājiem par gaišajiem smaidiem, drosmi kāpt uz skatuves un dejasprieka dāvāšanu, vēlēja pilnveidoties un turpināt izkopt skatuviskās dejas tradīciju, savukārt  skolotājiem pateicās par ieguldīto darbu un novēlēja neizsīkstošu enerģiju.  
Katrs kolektīvs saņēma Pateicību par piedalīšanos un saldo balvu enerģijas atjaunošanai.
Pasākumu rīkoja Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Foto: Inese Minova

Bebrenē atklās bērnu rotaļu laukumu