Augšdaugavas novada skolēni izzina kultūras un mākslas norises kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

AKTUĀLI

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā, kā arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu kultūras nozarē, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju. Tā tiek īstenota jau piekto mācību gadu ne tikai Latvijā, bet arī Augšdaugavas novadā.

2022./2023. mācību gada 1. semestrī Augšdaugavas novada 1885 skolēni no 14 izglītības iestādēm kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījušies daudzveidīgās, kopumā 85 aizraujošās klātienes un digitālajās kultūras un mākslas norisēs.

Semestra laikā novada izglītības iestāžu skolēni pieredzēja kultūras norises lielākoties klātienē, braucot iepazīt kultūras daudzveidību un izzināt vēstures līkločus uz tuvākām un tālākām Latvijas vietām, tādējādi pilnveidojot savas zināšanas, iemaņas un prasmes, apmeklējot un izzinot, piemēram, Dzīvā Sudraba muzeja ekspozīciju Limbažos, Kokneses viduslaiku pils ekspozīciju un Likteņdārzu Koknesē, Daugavpils pilsētas, Cietokšņa vēsturi, Marka Rotko mākslas centra ekspozīciju, Andreja Pumpura muzeja ekspozīciju Lielvārdē, metāla mākslas muzeja ekspozīciju Preiļos, Ludzas pilsētas vēsturi, Skrindu dzimtas, Stendera muzeja ekspozīciju, piedaloties teatralizētā programmā “Viduslaiku spēles” Cēsu pilī, muzejpedagoģiskā programmā “Pa Raiņa bērnības takām Berķeneles pusmuižā”, “Ziepju darbnīca” Krustpils pilī, muzejpedagoģiskās programmās “Senā skola”, “Iepazīsim Latgales keramiku”, “Daugavpils atklātnes”, “Jūgendstils apģērbā un aksesuāros” Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā, Līgas Reiteres interaktīvā nodarbībā “Valodas bagātība” Naujenes pamatskolā, muzejpedagoģiskā nodarbībā “Rudzu maizes ceļš” Aglonā, teatralizētā programmā “Kas dzīvoja Cēsu pilī” Cēsīs, muzejpedagoģiskā programmā “Rainis. Dzimumdiena” Jasmuižā, kultūrvēsturiskā izziņas programmā Lūznavas muižā, muzejpedagoģiskā programmā “Par grāfa Broela-Plātera pēdām” Krāslavā, Slutišķu vecticībnieku lauku sētā Naujenes pagastā, muzejpedagoģiskās nodarbībās “Linu pogaļas stāsts”, “Preiļu muižas dzīvei dārgumi” Preiļos, u.c.

Vairākas izglītības iestādes klātienē baudīja teātra izrādes un koncertlekcijas, piemēram, koncertlekciju “Lāčplēša diena” Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā, izrādes “Velveta trusis”, “Cauruļzobis vienīgais” Rēzeknes teātrī “Joriks”, koncertlekciju “Leģendas mūzikā” Zemgales vidusskolā, izrādi “Spreideits” Daugavpils teātrī u.c.

Augšdaugavas novada skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījušies arī daudzveidīgās attālinātās – digitālās kultūras norisēs, piemēram, vairāku animāciju un spēlfilmu skatīšanās mācību programmas papildināšanai, muzejpedagoģiskās nodarbības “Spoku stāsti”, “Jaunlatvieši”, “Mūsu tēvzemes aprakstīšana”, koncertlekcijas “Lāčplēša diena”, “Es mīlu Tevi, Latvija”, “Pasaka par Sprīdītis", “Bungu bunkurs”, “Skaņu detektīvs” u.c.

Skolotāji un skolēni atsauksmēs norāda, ka šī programma ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tā apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Visiem novada skolēniem vismaz reizi gadā programmas ietvaros ir iespēja aizbraukt uz kādu attālāku kultūrizglītojošu pasākumu vai objektu, iepazīt Latvijas kultūru, mākslu un arhitektūru. Šīs norises ir mācību procesa sastāvdaļa – skolā apgūtā sasaite ar reālo dzīvi – redzētais, dzirdētais, piedzīvotais ārpus skolas papildina un nostiprina zināšanas, palīdz apgūt jaunas prasmes, veicina inovatīvu domāšanu, radošu problēmu risināšanu un elastību izglītības procesā un dzīvē kopumā, kā arī padara daudzveidīgu ikdienas mācību procesu. Skolēni ir nākotnes kultūras patērētāji un īstenotāji. Katra norise ir brīnišķīga kultūrizglītības stunda.

Paldies visām novada izglītības iestādēm, skolu programmu koordinatoriem par iesaisti, atbilstošo norišu piemeklēšanu skolēnu vecumam un priekšmetu mācību saturam un strappriekšmetu saiknei!

Paldies programmas “Latvijas skolas soma” komandai par sadarbību un Augšdaugavas novada pašvaldībai par atbalstu!

Visi Augšdaugavas novada izglītības iestāžu pieredzes stāsti programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros lasāmi šeit:

Inese Zuģicka

programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Augšdaugavas novadā

Barikāžu atceres pasākums Līksnā