Augšdaugavas novada skolēni atkal satikās dejā un dziesmā

AKTUĀLI

Pēc teju divu gadu pārtraukuma 11. un 12. maijā Augšdaugavas novada skolu audzēkņi atkal visi satikās dejā un dziesmā, lai ievingrinātu balsis un deju soli, gaidot kārtējos skolēnu dziesmu un deju svētkus.

11. maijā Sventē norisinājās Augšdaugavas novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu pasākumā “Spēlēju un dancoju”.

Uz skatuves deju solī griezās vairāku skolu kolektīvi – Lāču pamatskolas 1.-2. un 4.-8. klašu deju kolektīvi(vadītāja Iveta Meškovska), Kalupes pamatskolas 3.-4.klašu deju kolektīvs “Kalupīte” (vadītāja Inese Sauša),

Naujenes pamatskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs “Mazās skudriņas” un 3.-4. klašu deju kolektīvs “Skudriņas” (vadītāja Inese Vīča), Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.-2. un 3.-4. klašu deju kolektīvs “Ance” (vadītāja Mairita Rimoviča), Vaboles vidusskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” un 5.-7. klašu deju kolektīvs (vadītāja Ināra Podniece). Debiju piedzīvoja

Sventes vidusskolas 1.-3. un 3.-6. klašu deju kolektīvs “Ezerzvaniņi” (vadītāja Olga Goršantova), kas izveidots tikai šogad un pirmo reizi kāpa uz lielās skatuves.

Pasākumā muzicēja Sventes vidusskolas kolektīvi - instrumentālais ansamblis “Con Brio”, popgrupas “Pozitīvs” un “Presto”, 1.-5. klašu kori (vadītāja Nataļja Ogurcova).

Koncertam sekoja radošās darbnīcas, kuras rīkoja Sventes vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa, mājturības pulciņa "Varavīksne" un Floristikas pulciņa skolotāji. Skolēni aktīvi piedalījās arī sporta spēlēs, kā arī ar lielu interesi vēroja Sventes vidusskolas realizācijas vietas Medumi marionešu teātra priekšnesumu.

Jauniešiem tā bija lieliska pieredze. Acīs bija redzams gan satraukums, gan prieks, turklāt dejošana attīsta un trenē gan ķermeni, gan prātu, māca sadarbību, iecietību un kopā būšanas prieku.

12. maijā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Augšdaugavas novada Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu sadziedāšanās “saBalsis”. Koncertā savas balsis izlocīja Špoģu vidusskolas 1. klases vokālais ansamblis (vad. Guna Pētersone), Naujenes pamatskolas vokālais ansamblis “Ķipariņi” (vad. Inna Kralika), Lāču pamatskolas vokālais ansamblis (vad. Anastasija Lukašenoka), Randenes pamatskolas vokālais ansamblis “Avotiņš” (vad. Larisa Sauleviča), Salienas vidusskolas vokālais ansamblis (vad. Oksana Klimanska) un Naujenes pamatskolas vokālais ansamblis “Spurgaliņas” (vad. Inna Kralika).

Turpinājumā izskanēja Augšdaugavas novada izglītības iestāžu koru dziedāšanas svētki “Tauriņu balsis”. Uz skatuves kāpa Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Daiga Martinsone), Lāču pamatskolas 1.-4. klašu koris (vad. Anastasija Lukašenoka), Sventes vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Nataļja Ogurcova), Špoģu vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Guna Pētersone), Salienas vidusskolas 1.-5. klašu koris (vad. Oksana Klimanska), Zemgales vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Jeļena Andrejeva), Laucesas pamatskolas 2.-5. klašu koris (vad. Maruta Kuzmina), Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 1.-5. klašu koris “Dadzīši” (vad. Rita Kalvāne), Naujenes pamatskolas 1.-5. klašu koris (vad. Inna Kralika) un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu koris (vad. Anita Meikšāne).  

Deju kolektīvi, vokālie ansambļi un kori saņēma Valsts Izglītības satura centra Pateicības, savukārt deju kolektīvu sniegums sporta spēlēs tika novērtēts ar godalgotām vietām: 1. vietu ieguva Vaboles vidusskolas 5.-7.klašu deju kolektīvs, 2. vietu - Kalupes pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs "Kalupīte", bet 3. vietu - Lāču pamatskolas 4.-8. klašu deju kolektīvs.

Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska pateicās gan dejotājiem, gan dziedātajiem par viņu drosmi kāpt uz skatuves un vēlēja neapstāties pie sasniegtā, bet pilnveidoties un turpināt izkopt mūsu tautas deju un dziesmu tradīcijas.  

Pasākumus rīkoja Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Teksts, foto: Inese Minova

Dienas nometne "Gliemezis" Naujenes pamatskolā