Augšdaugavas novada skolas gaida nākamos pirmklasniekus!

AKTUĀLI

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Mēs visi zinām, ka bērna veiksmīgā nākotne sākas jau šodien!

Ja jūsu bērnam šogad jāuzsāk skolas gaitas, jūs noteikti esat domājuši par to, kurā skolā bērnam būs:

•        kvalitatīva izglītība un atbalstošākie, profesionālākie pedagogi;

•        individuāla pieeja;

•        mācībām labvēlīga, mūsdienīga un mājīga vide.

Aicinām jūsu bērnu pievienoties kādam no Augšdaugavas novada skolu ģimeniskajiem kolektīviem!

Augšdaugavas novada skolās ilggadēji un neatlaidīgi ar visaugstāko atbildību tiek nodrošinātas visas bērna vispusīgai attīstībai nepieciešamās prasības.

Reģistrēt bērnu izglītības iestādē vecāks (aizbildnis) var ierodoties izvēlētajā izglītības iestādē klātienē un iesniedzot rakstisku iesniegumu. Līdzi jāņem bērna un vecāka (aizbildņa) personu apliecinoši dokumenti, kā arī aizbildnim bāriņtiesas lēmums par aizbildnības piešķiršanu.

Kā var atrast novada skolu piedāvātas mācību programmas?

Publiski pieejamo informāciju par mācību iestādi, tai skaitā arī mācību programmām, var iegūt pašvaldības mājaslapā augsdaugavasnovads.lv sadaļā Izglītība.

Izglītības iestādeTālrunisE-pasts, mājaslapa
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola65444936skola@bebrene.lv;
https://bvpv.lv/
Ilūkstes Raiņa vidusskola65462189raina.vidusskola@ilukste.lv;
https://irv.lv/
Salienas vidusskola65475311skola@saliena.lv
Sventes vidusskola65429688; 65429093skola@svente.lv;  aleksandrs.sibircevs@svente.lv
Špoģu vidusskola65426880; 65426881; 25620822spogu.vidusskola@viski.lv
Zemgales vidusskola65471757; 65471763
skola@demene.lv
Biķernieku pamatskola65822944, 25419822
skola@bikerniekupag.lv
Kalupes pamatskola20220549; 20220157
skola@kalupe.lv  
Laucesas pamatskola65476872skola@laucese.lv
Laucesas pamatskolas PĪV “Silene”65439367; 65439368silenes.skola@skrudaliena.lv
Lāču pamatskola65474565skola@naujene.lv
Medumu speciālā pamatskola65471574  specskola@medumi.lv
Naujenes pamatskola65476858; 29185933pamatskola@naujene.lv
Randenes pamatskola654 74942skola@kalkuni.lv
Sventes vidusskolas PĪV “Medumi”65471555skola@medumi.lv
Vaboles pamatskola26498328; 65475816; 65475811skola@vabolespag.lv
Sveču diena Višķu pagasta Vīgantu ciemā