Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas paziņojums

AKTUĀLI

Gatavojoties 14.Saeimas vēlēšanām, Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2022.gada 11.augusta plkst. 16.00 šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām:

Nr. p.k.Iecirkņa numursAtrašanās vietaAdreseKomisijas locekļu skaits
1.Nr. 397    AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE  Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads  7
2.Nr. 393  BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads7
  3.Nr. 398BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDESaules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads7
4.Nr. 399  DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads7
5.  Nr. 401  DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS  Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads7
6.Nr. 402  DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  "Kultūras Nams", Dviete, Dvietes pag., Augsdaugavas nov. “P7
7.Nr. 403  EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads7
8.Nr. 392  ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRSBrīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads7
9.Nr. 408  JAUNIEŠU CENTRS  Skolas iela 2A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov.7
10.Nr. 404  KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE  Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads7
11.Nr. 405  KALUPES PAGASTA PĀRVALDE  Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads7
12.Nr. 400  KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRSUpes iela 6, Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas nov.7
13.Nr. 413  LĀČU PAMATSKOLA  Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Augsdaugavas nov.  7
14.Nr. 406  LAUCESAS KULTŪRAS NAMS  Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov.  7
15.Nr. 409  MEDUMU TAUTAS NAMSAlejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov.  7
16.Nr. 411  NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKADaugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.  7
17.Nr. 410  NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE  Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.7
18.Nr. 412  NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.  7
19.Nr. 414  NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS  Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov.  7
20.Nr. 394  PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDEParka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov.7
21.Nr. 407  LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMSDaugavas iela 10, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov.  7
22.Nr. 415  SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE  Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads7
23.Nr. 395  ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDE  Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads7
24.Nr. 416  SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE  Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov.  7
25.Nr. 421  ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAŠosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov.  7
26.Nr. 396  SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS  Tirgus laukums 19, Subate, Augšdaugavas novads7
27.Nr. 417SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMSAlejas iela 13, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov.7
28.Nr. 418  TABORES PAGASTA PĀRVALDE  Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads7
29.Nr. 419  VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  "Saieta Nams", Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov.7
30.Nr. 420  VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE"Červonkas Pils", Červonka, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov.  7

Kandidātu pieteikumi iesniedzami Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai, Rīgas iela 2, Daugavpils, 2.stāvā, 20.kabinetā, Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 un Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481.  Elektroniski parakstītus pieteikumus var sūtīt uz vēlēšanu komisijas eadresi    _DEFAULT@40900035508 un uz pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz 2022.gada 11.augusta  pl.16.00.

Kandidātu pieteikumi jāsagatavo atbilstoši CVK veidlapai, kura atrodama CVK mājas lapā

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/normativie-dokumenti

Pieteicēju ievērībai:

Saskaņā ar CVK instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” ( apstiprināta CVK sēdē 2022. gada 5.maijā ar lēmumu nr.14), tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

-  reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

-  ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

-  attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

CVK instrukcija pieejama CVK mājas lapā : https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS

Maļinovas pagasta bibliotēkas 70 gadu jubilejas pasākums