Maļinovas pagasta bibliotēkas 70 gadu jubilejas pasākums

AKTUĀLI

Tas, kurš lasa grāmatas izdzīvo tūkstošiem dzīvju. Tas, kurš nelasa, tikai vienu.” (Džordžs R.R.)

Ar sirsnīgu pasākumu, 8.jūlijā, aizritēja Maļinovas pagasta bibliotēkas 70.gadu jubileja.

Pēc oficiāliem datiem Maļinovas pagasta bibliotēka dibināta 1952.gada 1.jūlijā, pēc Daugavpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas lēmuma. 70 gadu priekš bibliotēkas nav daudz, bet nav arī maz. Mainījās valdības, mainījās tehnoloģijas un bibliotēka mainās līdzi visam. Bibliotēkas – tās sen jau vairs nav vietas, uz kurām cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. Tās ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Tās ir informācijas apmaiņas vietas ar pievienoto vērtību, ja senāk bibliotēkā galvenais bija grāmatas, pašlaik ir pieejams daudz plašāks pakalpojumu klāsts. Protams bez grāmatām iztikt nevar, tās ir svarīgas, bet laiki mainās un maināmies arī mēs. Šodienas koncerta dalībnieki visi ir  Maļinovas pagasta iedzīvotāji, vai vismaz dzīvojuši Maļinovā. Mēs nolēmām bibliotēkas svētkos parādīt cik daudz talantu  ir mūsu pagastā . Šodien Jūs redzēsiet un dzirdēsiet tikai dažus. Protams viņi visi ir bijuši arī bibliotēkas lasītāji un apmeklētāji. Izauguši kopā ar grāmatām un mūsu cienījamo bibliotekāri Irinu Zviceviču, kura bibliotēkā ir nostrādājusi visu mūžu 46 gadus un izaudzinājusi vairākas paaudzes lasītāju. Iemācījusi mīlestību un cieņu pret grāmatu. Irina Zviceviča bija bibliotekāre ar lielo burtu. Jubilejas koncerts apvienoja vairākas paaudzes pagasta iedzīvotāju. Kā pirmie ar dziesmām sveica Maļinovas saieta nama pašdarbnieki, bērnu vokālais ansamblis “Avenes” un vokālā interešu grupa “Ivuški”. Deniss Zadirko ne tikai ir aktīvs grāmatu lasītājs, dzied bērnu vokālajā ansamblī “Avenes” , bet Naujenes un mūzikas mākslas skolā mācās akordeona spēli. Denisa izpildījumā izskanēja tautasdziesma “Kur tu teci gailīt mans”. Dmitrijs Karpečkovs šogad absolvēja Špoģu mūzikas un mākslas skolu, viņa izpildījumā akordeona skaņas lika kājām kustēties dejas ritmā.  Bērnība pagājusi Maļinovā, studiju un darba gaitas ir aizvedušas uz Rīgu, tiecoties pēc sava sapņa dziedāt, ņēmusi dalību X faktorā, tagad pazīstama visā Latvijā, Olga Laksa izpildīja sirsnīgas dziesmas veltītas dzimtajam ciemam. Kā pārsteigums mūsu pasākumā bija operas soliste no Austrijas Anna Pimanova, kuras bērnība aizritēja Maļinovas pļavās un ārēs. Dziesmas franču, spāņu valodā lika noritēt arī pa kādai asarai no vaiga. Sergejs Pimanovs pazīstamais vokālists, kurš dzimis Maļinovā un ir aktīvs Maļinovas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo dievnama atjaunošanas darbu atbalstītājs. Vienmēr sirdī jauna vietējā pašdarbniece Zoja Markelova  ar dziesmām sveica bibliotēku. Tamāra Trutjko vietējā dzejniece, ar kuru izveidojusies cieša sadarbība, bibliotēkai jubilejā veltīja dzejoli. Tuvi bibliotēkas draugi no Naujenes pagasta Vaļkovsku ģimene dāvināja dziesmas un garšīgu torti. Maļinovas pagasta pārvaldes vārdā bibliotēku sveica Maļinovas saieta nama vadītāja Natālija Davidova un uzdāvināja

 piemiņas grāmatu no koka, ko izgatavoja amatnieks Valdis Grebežs. Lasītāja Olga Panfilova uzdāvināja petrolejas lampu ar domu, lai bibliotēkā nekad nenodziest gaisma. Vokālā ansambļa vadītāja Tatjana Zviceviča dāvinot grāmatas novēlēja, lai bibliotēkā nekad nepietrūkst labu, vērtīgu grāmatu.

Pēc pasākuma visiem  tika piedāvāts cienasts, zupa Maļinovas gaumē,  kuras garšas receptes noslēpums ir gatavots ar mīlestību un uz dzīvas uguns. Gaisā virmoja milzums pozitīvu emociju, ko dāvājām viens otram. Daudz laba vēlējumu un ziedu tika saņemts no bibliotēkas apmeklētājiem. Paldies visiem par laba velējumiem un atbalstu! Aicinu visus biežāk apmeklēt bibliotēku un  uz drīzu tikšanos!

Izsludināta pieteikšanās LPR organizētā diennakts nometnē jauniešiem “Solis biznesā”