Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” skatāma izstāde “Latgales ainava”

AKTUĀLI

"Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties." - Imants Ziedonis.

Izstāde “Latgales  ainava” tapusi apmēram divu gadu laikā Balvu novada Viļakas apkārtnē un Augšdaugavas novadā. Ainava ir saistošs žanrs, kurā var nolasīt cilvēka un vides savdabību. Skaidrs, ainava mainās, jo cilvēka un vides attiecības pamazām mainās. Dažas ainavas var redzēt tikai izstādē, jo dabā to jau vairs nav (piemēram, Linarda Onzula “Vecais Krāslavas ceļš”, Alvila Baltiņa “Nebūtībā aizgājušais žogs”)

Izstādē redzamo darbu autori ir biedrības “Stāstnīca” fotogrāfi: Ilze Onzule, Alvils Baltiņš, Ērika Baltiņa, Laura Kalniņa, Linards Onzuls.

Biedrība “Stāstnīca” raksta projektus, rīko izstādes,  organizē un piedalās  pasākumos, kuriem ir cieša sadarbība ar fotogrāfiem no visas Latvijas. Līdz šim ir notikuši fotogrāfu plenēri Daugavpilī, Augšdaugavas novadā un Viļakā. Rezultātā Daugavpilī 2021.gadā tapusi fotoizstāde “Viena diena Grīvā”, 2022.gadā Viļakā tika atklāta izstāde “Viļakas ainava” un Daugavpilī prezentēts projekta “18.novembra ielas fotostāsts” izstāde. 2023.gadā biedrība  realizēja  fotoprojektu “Industriālās ainiņas”.

Eiropas ainavu konvencija, kas ratificēta Latvijā 2007. gadā, ainavu nozīmi īstumā raksturo šādi: ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā jomā. Ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa, kas veido cilvēku labsajūtu. Ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa. Ainavas kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss.

Biedrības “Stāstnīca”

vadītāja Ilze Onzule

tālr. 29252443

Viktora Lapčenoka koncerts Kultūras centrā “Vārpa”