Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums 2022

AKTUĀLI

27. augustā Višķu pagasta stadionā un estrādē pulcējās jaunieši no visa novada, lai piedalītos novada jaunatnes salidojumā. Šogad bija iespēja organizēt pasākumu bez ierobežojumiem, maskām un covid testiem, kas jauniešiem deva iespēju satikties, komunicēt savā starpā un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Salidojumā piedalījās 20 komandas un kopā ar novada jauniešiem aktivitātēs piedalījās arī jaunieši no Vācijas, kuri viesojās Višķos starptautiskās nometnes ietvaros. Salidojumu atklāja novada domes deputāts Jānis Belkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, novēlot jauniešiem aktīvi pavadīt šo dienu un izmantot iespēju piedalīties šāda veida aktivitātēs.

Salidojuma ietvaros jauniešiem tika piedāvātas sporta aktivitātes, kuru ietvaros viņi sacentās tādās disciplīnās, kā: “Met, met, iemet!”; “Lido prom”; “Stiprie un veiklie”; “Amora bultu metieni”; “Ātrāk, taisnāk, precīzāk”; “Gladiatoru cīņas”; “Jautrā stafete”.

Jauniešiem bija ļoti aktīva un piesātināta diena, un, neskatoties uz karstumu, viņi maksimāli aktīvi un draudzīgi tika galā ar visiem uzdevumiem. Šogad komandām nebija pagastu piederības un viņiem tikai piedāvāti komandu nosaukumi, kas ir saistīti ar apkārtējo vidi. Sportiskās aktivitātes tika organizētas ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

NFI projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”” ietvaros jauniešiem tika uzdots mājas darbs, un viņiem vajadzēja izdomāt un noformēt plakātus par noteiktu tēmu: “Mans zaļais pagasts!”, kā arī jaunieši pasākumā piedalījās diskusijās ar ekspertiem par vides jautājumiem, tostarp degradētajām teritorijām, atkritumu problēmu, invazīvajām sugām un citiem jautājumiem. Eksperti izvēlējās labāko plakātu, kas šoreiz bija Višķu – Maļinovas – Dubnas – Ambeļu pagastu jauniešu veidotais plakāts.

Salidojuma turpinājumā jauniešiem bija iespēja piedalīties Europe Direct Dienvidlatgale centra organizētajā aktivitātē “Sarunu kvadrāts”, kur kopā ar ekspertiem jaunieši runāja un piedalījās diskusijām par dažādām tēmām: Jaunatnes un pašvaldības sadarbība, Erasmus + programmas aktivitātes, Vides piesārņošana un problēmas, jaunieši un kultūra u.c. Jaunieši  klausījās, uzdeva jautājumus, komunicēja ar ekspertiem un viņiem tā bija lieliska pieredze.

Pasākuma nobeigumā tika pasniegtas balvas un dāvanas par dalību aktivitātēs, ka arī sadalītas medaļas un kausi sporta sacensībās.

Salidojuma sacensību kopvērtējumā godalgoto III vietu ieguva komanda “UGUNS”, II vietā ir komanda “Zvaigzne” un par uzvarētājiem ir kļuvuši jaunieši no komandas “VĒTRA”!

Vakara turpinājumā jaunieši varēja padejot un pavadīt laiku kopā.

Izsakām pateicību sporta biedrībai “Grozs” par sacensību organizēšanu,  Europe Direct Dienvidlatgales centram par aktivitātēm, biedrībai “Lauku studija” par pasākuma apskaņošanu, kafejnīcai “Varavīksne” par garšīgām pusdienām, fotogrāfei Olgai Kuzminai par skaistām bildēm. Īpašs paldies Jaunatnes lietu speciālistiem par komandu organizēšanu!

Teksts: Oļesja Ņikitina, Juta Valaine

Foto: Dainis Bitiņš, Olga Kuzmina

Ebreju kultūras diena Subatē