Ebreju kultūras diena Subatē

AKTUĀLI

Augusta mēnesī Subate iegremdējās īpašā svētku gaisotnē. Dažādībā ir pievilcība, bet Subate ir pievilcīga ar savu daudzu tautību un konfesiju kultūrmantojumu. Lai šo kultūrmantojumu koptu un saglabātu, tas ir jāiepazīst, jāapzinās savas dzīvesvietas vēsturiskās gaitas, jāievij un jāizjūt šīs vērtības ikdienas dzīvē, būvniecībā, stāstījumos un pārdomās ar bērniem, kā arī mazbērniem. Apzinoties, cik īpašā pilsētiņā dzīvojam, kāds aizdomāsies par savas mājas senā loga veidola saglabāšanu un atjaunošanu, piedomās pie kāda pilsētiņas stūrīša iekopšanas, būs motivēts iesaistīties sakopšanas talkā.

21. augustā subatieši un viesi tika aicināti atgriezties simts un vairāk gadu senā pilsētiņas gaisotnē, kad Tirgus laukums bija pilns ļaužu, baznīcēni nāca uz dievkalpojumu, ebreji rosījās savās amatu mājās un bodītēs, muižas ļaudis izgāja pastaigās un sēdās karietēs, lai dotos svētdienas izbraukumā dabā, bērni spēlējas uz ielas, skanēja mūzika, cilvēki baudīja siltu vasaras dienu.

Kā ritēja ebreja dzīve mazpilsētā? To lekcijā Subates kultūras namā stāstīja Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes doktorants Kaspars Strods. Pasākuma vadītājs Māris Susējs mudināja subatiešus pārdomāt ideju par grāmatas veidošanu un pēc lekcijas aicināja visus ārā Tirgus laukumā izbaudīt citas svētku aktivitātes. Kundzes un kungi, jaunkundzes un jaunskungi īpašos, vēsturiskajos tērpos pastaigājās pa laukumu, ielām. Greznais tērps prasa no nēsātāja staltu stāju un lēnu, nesteidzīgu gaitu.

Ebreji, dzīvojot citā etniskā vidē, prata gan labi tajā iedzīvoties un iejusties, gan saglabāt savas ticības un tautības tradīcijas gan ēdienā, gan nedēļas ritumā, gan apģērbā. Pie Subates vecā ozola bija iespēja degustēt Daugavpils aktīvistu piedāvātos dažus ebreju tautas ēdienus, aplūkot Izraēlas vēstniecības dāvāto izstādi “Skati un baudi”. Bērnu stūrītī Vitālijas Rutkovskas vadībā bērni zīmēja savu sapņu logu, savas mājas logu. Turpat Tirgus laukumā varēja iekāpt karietē, pasēdēt kučiera vietā un izjust šī transportlīdzekļa burvību. Pie eglītēm tika izvietota Subates ebreju pēcteču Rubaņenko ģimenes veidotā izstāde par Subates ebrejiem.

Laika apstākļu lutināti svētku dalībnieki baudīja īpašo senatnīgo atmosfēru un gatavojās sagaidīt Daugavpils ebreju kopienas amatierkolektīvus. Pirms koncerta Māris Susējs izklaidēja skatītājus ar konkursa jautājumiem un piedāvāja vēlreiz aplūkot Jeļenas Pankevičas un Vēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrības dāvāto grezno tērpu parādi. Jo īpaša noskaņa Tirgus laukumā ienāca līdz ar ebreju dziesmu un deju ritmiem. Naujenes mūzikas skolas muzikālais ansamblis “Mazl tov”, vadītājs Grigorijs Kagans un deju kolektīvs “Aviv”, vadītājs Dmitrijs Morderers ieveda klātesošos ritmiskajās un dejot aicinošās mūzikas skaņās. Kopā uzdejoja gan pasākuma vadītājs Māris Susejs, gan skatītāji zem ozola. Pēc koncerta, baudot kopīgu cienastu, Subates kultūras nama ansamblis “Sonāte” aicināja viesus kopā izdziedāt dažas ebreju dziesmas un izdejot dejas.

Saulei rietot pie lielā brīvdabas ekrāna Domes ielā (te tika uzņemti kadri filmai ”Pilsēta pie upes”) visi pulcējās uz atelpas brīdi pēc rosīgās svētku dienas. Zem naksnīgajām augusta vakara debesīm skatītāji vēlreiz izdzīvoja filmas “Pilsēta pie upes” varoņu gaitas un arī izjuta savas pilsētiņas vēsturi. Daudzi subatieši kavējās filmas uzņemšanas laika atmiņās, kas bija tik interesantas. Lūkoja sevi filmas kadros.

Subates kultūras nams saka paldies visiem rosīgajiem un atsaucīgajiem Subates cilvēkiem svētku tapšanā. Viesu kolektīviem un Daugavpils ebreju kopienai pateicība par daudzu gadu draudzību un sadarbību. Prieks par jaukajām svētku fotogrāfijām, kurām mirkļus tvēra fotogrāfe Agnese Leikuse, paldies Mārim Susējam par svētku atraktīvo vadīšanu un Valentīnai Šabuņevičai par padomu un sadarbību.

Svētku pasākums ir tapis ar Augšdaugavas novada pašvaldības un Latvijas Kultūrkapitāla fonda Latgales programmas projekta līdzekļu atbalstu.

Subates kultūras un tūrisma darba organizatore Gunta Okmane

Pasaules seksuālās veselības diena