Augšdaugavas novada izglītības iestāžu teātra pulciņu diena “Maska”

AKTUĀLI

1961. gadā ikgadējā Starptautiskā teātra institūta (International Theater Institute jeb ITI) pasaules kongresā Helsinkos Somijas centra prezidents, dzejnieks Arvi Kivimaa rosina visā pasaulē sākt atzīmēt Starptautisko teātra dienu. Visi vienojas par šo dienu pasludināt 27. martu – datumu, kad katru gadu jauno sezonu tradicionāli uzsāk Parīzes teātris “Théâtre de la Ville”. Savukārt visi Latvijas teātri šajā dienā nāk klajā ar kādu apsveikumu, veltot saviem skatītājiem un kolēģiem dziesmu, uzrunu vai pat uzvedumu.

Par godu Starptautiskajai Teātra dienai 27. martā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” pulcējās novada izglītības iestāžu teātra pulciņi, lai kopā dotos teātra pasaules izzināšanā.

Teātra pulciņu dienā “Maska” piedalījās septiņi kolektīvi no sešām novada izglītības iestādēm.  Pulciņu dalībnieki tikās, lai uzstātos, izpaustu sevi skatuves mākslā un aktiermeistarībā, kā arī iepazītu citu kolektīvu sniegumu, gūtu pieredzi un izzinātu daudzveidīgo un bagātīgo mūzikas un latviešu literārā mantojuma pasauli.

Pulciņu priekšnesumus vērtēja teātra jomas eksperti: režisore, Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” teātra trupas “Trešais variants” vadītāja Inta Uškāne, Daugavpils Teātra aktrise Inese Ivulāne-Mežale, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītāja Vanda Rimša.  

Priekšnesumi bija pārdomāti, daudzveidīgi, aizraujoši, ar krāšņiem tērpiem un dekorācijām piepildīti. Eksperti norādīja, ka ar lielu interesi vēroja un klausījās dalībnieku sniegumu, jo katrs pulciņš bija gatavojies un centies, katrs bija ar savu “odziņu”, daži izcēlās ar īpašu atraktivitāti, visi bija padomājuši par atbilstošiem tērpiem un skatuves noformējumu. Eksperti vēlējā turpināt attīstīt teātra mākslu izglītības iestādēs un gūt aizvien jaunu pieredzi un iemaņas. Īpaši tika izcelta četru jauno mākslinieku aktiermeistarība – Knīpucis no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Lapsiņa no Špoģu vidusskolas, Zaķītis no Laucesas pamatskolas un Teicēja no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas teātra pulciņa. Jaunie talanti saņēma specbalvas.

Visi teātra pulciņu dienas “Maska” dalībnieki saņēma saldās dāvanas un katram kolektīvam, atbilstoši tematam, saturam un sniegumam, tika piešķirta nominācija:

  • Sventes vidusskolas Marionešu teātris (vad. Nataļja Ogurcova) par izrādi “MUZ STV “Šūpoles” 2” ieguva nomināciju Muzikālākais teātris;
  • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas teātra pulciņš “Soli pa solim” (vad. Sandra Vaitkeviča) par dzejas uzvedumu “Nu ir klāt pavasaris!” saņēma nomināciju Poētiskākais teātris;
  • Naujenes pamatskolas teātra pulciņš (vad. Ilze Ozola) par uzvedumu “Pavasara ziņas” ieguva nomināciju Optimistiskākais teātris;
  • Laucesas pamatskolas programmas īstenošanas vietas “Silene” leļļu teātris (vad. Diāna Krasiļņikova) par pasaku “Par zaķi un viltīgo lapsu” tika pie nominācijas Pasakainākais teātris;
  • Laucesas pamatskolas teātra pulciņš (vad. Tatjana Mihailova) par uzvedumu “Meklēju mammu” ieguva nomināciju Ģimeniskākais teātris;
  • Špoģu vidusskolas 4. klases teātra pulciņš (vad. Marija Umbraško) par uzvedumu “Draugi” saņēma nomināciju Dramatiskākais teātris;
  • Ilūkstes Raiņa vidusskolas 2. klases teātra grupa (vad. Lilita Bērziņa) par uzvedumu “Rūķu dēlēns Knīpucis” ieguva nomināciju Teatrālākais teātris

Dalība teātra pulciņā noteikti katru no dalībniekiem veido radošāku un komunikablāku, dzīvesgudrāku un daudzpusīgāku, palīdz apgūt prasmi savu domu, emocijas izpaust skatuviskā formā, tēlu valodā.

Paldies visiem teātru pulciņu dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu sagatavošanu un izglītības iestādēm par atbalstu skolēnu dalībai šajā pasākumā!

Pasākumu rīkoja Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar novada izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja IP metodiķe Inese Zuģicka

Foto: Inese Minova

Augšdaugavas novadā tiks veidotas pagastu apvienības