Augšdaugavas novada Interešu izglītības aktivitātes aprīlī

AKTUĀLI

Katru mācību gadu pavasara mēneši ir aktīvi un radoši, bagātīgi dažādām norisēm gan mācību procesā, gan interešu izglītības jomā, kad skolēni var parādīt savas zināšanas olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos, kā arī savas apgūtās prasmes interešu izglītības programmās.

Aprīlī notika vairāku interešu izglītības konkursu 2. kārtas – reģiona vai valsts līmenī un pasākumi.

3. aprīlī Jēkabpilī un 17. aprīlī Rēzeknē norisinājās Skatuves runas konkursa 2. kārta, kurā no Augšdaugavas novada kopumā piedalījās deviņi skolēni. Dalībnieki godam pārstāvēja savu skolu un novadu, kā arī saņēma diplomus:

II pakāpes diplomu ieguva Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10. klases skolniece Samanta Dzene (sk. Mairita Rimoviča)

I pakāpes diplomus ieguva Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1. klases skolniece Alise Bukša (sk. Mairita Rimoviča), Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkne Līga Bukša (sk. Mairita Rimoviča), Vaboles pamatskolas 4. klases skolniece Adriana Diāna Cīrule (sk. Ināra Lazdāne), Lāču pamatskolas skolniece 3. klases skolniece Jelizaveta Ivanova (sk. Jūlija Semjonova, Lolita Proma), Naujenes pamatskolas 2. klases skolnieks Adrians Pupiņš (sk. Alita Kokina) un 8. klases skolniece Katarina Vaikule (sk. Inese Locika).

Augstākās pakāpes diplomus ieguva Biķernieku pamatskolas 3. klases skolnieks Ervīns Šakelis (sk. Oļesja Aleksejeva, Nadežda Petroviča) un Lāču pamatskolas 8. klases skolniece Alīna Grustāne (sk. Diāna Žilinska-Ivanova, Anna Karpečenkova).

Aprīlī notika arī reģionālie folkloras kopu sarīkojumi. 4. aprīlī Rubenes Tautas namā Sēlijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā piedalījās Ilūkstes Raiņa vidusskolas folkloras kopa “Ilūkste” (sk. Inga Kraševska), kurā ieguva 1. pakāpes diplomu, bet 12. aprīlī Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā Līvānos piedalījās Vaboles pamatskolas folkloras kopa “Kanči” (sk. Sintija Giptere) un arī ieguva 1. pakāpes diplomu.

Abas folkloras kopas piedalīsies “Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālajā sarīkojumā “Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot” Jēkabpils novada Zasā 18.-19. maijā. Folkloras kopu pasākums “Pulkā eimu, pulkā teku” norisināsies jau 40. reizi.

19.-20. aprīlī Valmierā notika XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “... un es iešu un iešu”. Augšdaugavas novadu šajā festivālā, kā katru gadu, pārstāvēja Sventes vidusskolas Marionešu teātris (sk. Nataļja Ogurcova) un par muzikālo izrādi “Šūpoles” ieguva 1. pakāpes diplomu. Šogad pirmo reizi šajā festivālā piedalījās arī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 2. klases teātra grupa (sk. Lilita Bērziņa) ar izrādi “Rūķu dēlēns Knīpucis”, iegūstot 2. pakāpes diplomu, un izrādes galvenajam varonim Knīpucim tika piešķirta specbalva.  

Savukārt no 8. līdz 25. aprīlim Līvānos norisinājās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” 2. kārta. Šajā konkursā no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm tika iesniegti 18 darbi vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas jomā un viena vides objekta skice.

No visiem iesniegtajiem darbiem seši ieguva Pateicību par piedalīšanos, sešiem tika piešķirts III pakāpes diploms, četriem darbiem – II pakāpes diplomus, bet diviem darbiem – I pakāpes diploms. I pakāpes autoru darbi ir izvirzīti dalībai nākamajā kārtā, kura notiks Rīgā 2025. gadā. Augšdaugavas novadu pārstāvēs Naujenes pamatskolas 1. klases skolnieces Diānas Matvejevas vizuālās mākslas darbs “Saules ritmi dabā” (sk. Ingrīda Bleidele) un Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēknes Darjas Adahovskas vides objekts “Saules enerģijas stacija” (sk. Valdis Grebežs).

Paldies visu konkursu un pasākumu dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu un darbu sagatavošanu, par aktīvu un radošu darbošanos, kā arī izglītības iestādēm par atbalstu skolēnu dalībai pasākumos un konkursos!

Pasākumus un konkursus rīko reģionālie koordinatori sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, pašvaldību Izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Inese Zuģicka

IP metodiķe

Palīdzība platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanā!