Atvērto datu formātā publicē piesārņojošas darbības atļaujas un reģistrācijas

AKTUĀLI

Valsts vides dienests (VVD), paplašinot sabiedrībai pieejamo vides informāciju, atvērto dati formātā publicējis datus, kas satur informāciju par piesārņojošas darbības atļaujām un reģistrācijām.

Tagad Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv pieejami:

Datu kopas satur informāciju par A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju un C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju numuriem, piesārņojošas darbības veicēju, izsniegšanas datumiem, darbības adresēm, piesārņojošas darbības veidiem un koordinātām. Atvērtajos datos ir publicēta informācija par spēkā esošajām atļaujām un reģistrācijām, kā arī iekļauta informācija par A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām, kas ir apturētas vai apturētas daļā.

Šobrīd ir spēkā 2550 A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas, bet C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrā reģistrēti 9655 objekti. Vēršam uzmanību, ka šobrīd, ņemot vērā C kategorijas piesārņojošas darbības reģistra datu lielo apjomu, šo datu lejuplādēšana var aizņemt salīdzinoši daudz laika. Aicinām būt saprotošiem!

Informācija par piesārņojošas darbības atļaujām un reģistrācijām būs noderīga vides aizsardzības nozares profesionāļiem. Savukārt iedzīvotāji informāciju par uzņēmumiem, kas veic piesārņojošo darbību visā Latvijā, ātri un ērti var atrast VVD izveidotajā Piesārņojošo darbību vietu kartē https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/

Latvijas Atvērto datu portālā šobrīd ir pieejamas jau 11 VVD atvērto datu kopas https://data.gov.lv/dati/lv/organization/vvd. Atvērtie dati ir bezmaksas informācijas kopums bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Papildus informācija

Uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar vides piesārņojuma riskiem, ir nepieciešams saņemt VVD izsniegtu piesārņojošās darbības atļauju. Atkarībā no attiecīgās saimnieciskās darbības iespējamās ietekmes uz vidi un vides piesārņojuma riska, piesārņojošās darbības tiek iedalītas trīs kategorijās – A, B un C:

  • A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja ir jāsaņem objektiem ar lielu ražošanas jaudu un augstu vides piesārņojuma risku, piemēram, šāda atļauja ir jāsaņem lielām rūpnīcām, cūku kompleksiem un atkritumu poligoniem.
  • B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja ir jāsaņem objektiem ar vidēju ražošanas jaudu un mērenu vides piesārņojuma risku, piem., katlumājām līdz 50 MW, dažādām ražotnēm, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu >20m3/diennaktī.
  • C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrā ir jāreģistrē objekti ar nelielu darba jaudu un nelielu vides piesārņojuma risku, piemēram, mazās katlumājas, nelieli kokapstrādes uzņēmumi, autoremontdarbnīcas.
3. decembris- Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti