Atklāta izstāde par grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturisko mantojumu

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes foajē notika izstādes ‘’Grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā’’ atklāšana. Izstāde tapusi sadarbībā ar Skrindu dzimtas muzeju un biedrību ‘’Lixten’’. Izstādē ir apskatāma informācija un unikālas, vēsturiskas fotogrāfijas par dzīvi grāfu muižās Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos. Unikālās fotogrāfijas nāk no Skrindu dzimtas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rundāles pils muzeja arhīviem. Ar šo izstādi un 6 jaunatklātajiem baneriem ir iesākta pētnieciskā darbība pie grāfu Plāteru – Zībergu dzimtas kultūvēsturiskā mantojuma Daugavpils novada Kalupes, Nīcgales, Vaboles un Līksnas pagastos. Muzejs un biedrība plāno arī turpmāk izdot vēl 6 banerus par grāfu saimniecisko darbību un izglītības veicināšanu jau minētajos pagastos. Izstāde visu februāri un martu būs aplūkojama Daugavpils novada domes 1.stāvā. Tā būs ceļojošā izstāde, kura tiks piedāvāta Daugavpils novada kultūras un izglītības iestādēm.

Paldies par atbalstu Daugavpils novada domei!

FOTOGALERIJA

Ilze Ozoliņa Skrindu dzimtas muzeja vecākā speciāliste, biedrības ‘’Lixten’’ valdes priekšsēdētāja 

Egļukalns aicina!