Atkalsatikšanās prieks Ziemassvētku ballē

AKTUĀLI

14. decembrī Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā notika Augšdaugavas novada invalīdu biedrības “Ildra” rīkotā gada noslēguma balle, kas pulcināja cilvēkus ar īpašām vajadzībām no visa novada, lai viens otru labāk iepazītu, izdejotos un atpūstos. Šoreiz pasākuma tematika bija kaklasaites, kas tika apspēlētas gan dažādos suvenīros, gan svētku dalībnieku tērpos un pat kulinārijas meistardarbos.

Biedrības vadītājs Valdis Miltiņš izteica gandarījumu, ka izdevies satikties ļoti kuplā pulkā un šī satikšanās bija ļoti gaidīta, jo kādu laiku pasākumi nenotika covid ierobežojumu dēļ. Viņš pateicās pašvaldībai par atbalstu dažādu biedrības projektu īstenošanai. “Šis mums bija ļoti radošs gads, mēs nodarbojāmies ar zīmēšanu, ēdienu gatavošanu. Mums bija organizētas divas izstādes – Berķenelē un Nīcgales pagastā. Mums bija divi ēdienu gatavošanas pasākumi un viens vēl notiks, tāpēc aicinu čaklāk iesaistīties.”  

Sveicot klātesošos, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis vēlēja visiem stipru veselību, sapņu un cerību piepildīšanos.

Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pauda prieku, ka gads noslēdzas mierīgā gaisotnē un nekas netraucē visiem satikties. Viņa izteica gandarījumu, ka šogad pasākumam pievienojušās jaunas struktūrvienības, kas izveidotas novadā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, proti, Nīcgales un Pašulienas grupu dzīvokļu iemītnieki, Ilūkstes dienas centra “Fēnikss” specializēto darbnīcu dalībnieki, Skrudalienas dienas centra apmeklētāji un jau otru gadu piedalās Višķu dienas aprūpes centra apmeklētāji. Īpašu paldies viņa veltīja sociālajiem darbiniekiem, kas ikdienā iegulda milzu darbu un palīdzēja sarūpēt arī šos svētkus. “Pašu dārgāko un svētāko es jums novēlu veselību, jo bez tās mēs nevaram nekur. Lai Ziemassvētki katram būtu mierīgi, skaisti, silti un lai tie nav vientuļi,” vēlēja A. Jegorova. Par veiksmīgo sadarbību un atbalstu Valdis Miltiņš dāvāja Sociālā dienesta vadītājai biedrības bijušās ilggadējās vadītājas Leontīnas Tamanes veidoto ziedu gleznu.

Pasākuma dalībnieki ballei bija sarūpējuši dažādus roku darinājumus, izceļot galveno tēmu – kaklasaiti. Šis aksesuārs rotāja gan apsveikuma kartiņas un pašu izgatavotās rotaļlietas, gan izmantots floristikas darbos un pat tika prezentēta ēdama šlipse līksniešu gaumē – kaklasaites formā pagatavoti salāti. Darbu autori pateicībā saņēma no biedrības vadītāja praktiskas dāvanas – spilvenus un 2023. gada kalendārus.

Ar milzu prieku visi klātesošie iesaistījās dejās un rotaļās, ko sarūpēja pasākumu vadītājs un muzikants Artūrs Lapa.

Teksts, foto: Inese Minova

Ziemassvētku piedzīvojuma filma “Circenīša Ziemassvētki" Kultūras centrā “Vārpa”