Atjaunots vēsturiskā Patmaļu kapsētas žoga posms

AKTUĀLI

Patmaļu kapsēta Līksnas pagastā ir ieskauta ar laukakmens žogu. Kapsētas centrā atrodas kapliča. Tā celta bez nevienas naglas aptuveni pirms 200 gadiem, taču žogs bijis veidots vēl agrāk. Kā skaidro Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Ingūna Novicka, daļa no žoga (aptuveni 30 m) bija nogāzusies, tādēļ bija nepieciešams to atjaunot: “Apkārt kapsētai ir vēl dažas vietas, kur žogs ir sliktā stāvoklī. Sāksim vismaz ar šo posmu. Solis pa solim.” Līgums par plēsto akmeņu žoga izveidi tika noslēgts ar SIA “Defass”. Līgumcena – 3993 eiro.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Īpašumu daļas Kultūras mantojuma eksperte Skaidrīte Kaļķe stāsta, ka Patmaļu katoļu kapsētas žogs un vārti atbilst kultūras mantojuma statusam atbilstoši DAUGAVPILS NOVADA AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTU SARAKSTA 84.punktam, tādēļ, veicot objekta renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju nepieciešams saglabāt esošo vēsturisko apbūves raksturu: “Kapsētā ir redzamas grāfu Plāteru – Zībergu kapu vietas,  arī atrast Mihaela – Ziberga un viņa sievas Adelaidas, kā arī citu viņa dzimtas atdusas vietas un kapakmeņi ar uzrakstiem senpoļu valodā”. Visiespaidīgākais piemineklis rotā muižnieka Mihaila Plātera (1777-1863) kapu. Tas veidots kā 6 m augsta kolonna, kuras pakājē ir masīva monolīta akmens plāksne. Dzimtas kapakmeņi un kapu krusti ir ļoti labi saglabājušies.

Par kapsētas kapliču

Patmaļu kapu kapliča ir neapšūta, tēstu koka baļķu guļbūve - plānā taisnstūrveida formas ar poligonālu altārgalu. Sienas noslēdz ar dēļiem apšūta vairākpakāpju dzega. Virs ieejas daļas ir neliels tornītis ar krustu, iespējams, tas ir bijis zvanu tornis. Kapličai ir saglabājušās vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses. Ir saglabājušās arī oriģinālās durvju apkaluma detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un rokturi. Kapliča ir Latgales reģionam nozīmīgs, kultūrainavu veidojošs elements un novadam raksturīgs koka kapliču paraugs.

2019. gadā Daugavpils novada pašvaldība, izmantojot Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas finansējumu un savāktos ziedojumus, veica Patmaļu kapličas jumta seguma nomaiņu.

Informācija par ierobežojumiem drošības aizsargjoslās