Atbalstīs mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

AKTUĀLI

Valdība otrdien, 11. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. Jaunie noteikumi ļaus sniegt finansiālu atbalstu atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām saistībā ar Covid-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību.

Ņemot vērā pasaules valstu ieviestos ierobežojumus Covid-19 izplatības draudu dēļ, ir nozīmīgi krities pieprasījums pēc kokmateriāliem un koksnes izstrādājumiem. Latvijas meža nozare eksportē ap 80 procentiem saražotās produkcijas, tāpēc īpaši izjūtama eksporta iespēju ietekme uz saimniecisko darbību. Krīzes ietekmē ir krasi samazinājusies kokmateriālu cena, kas savukārt mazinājusi privāto meža īpašnieku aktivitāti apaļo kokmateriālu ražošanā. Šī situācija ietekmē mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru pastāvēšana ir tieši atkarīga no kokmateriālu aprites apjoma.

Noteikumi paredz atzītām mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām vienreizēju valsts atbalstu tiešo dotāciju veidā administratīvo izdevumu segšanai, lai nodrošinātu meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kapacitāti. Kopējā atbalsta summa pasākumā sasniedz 114 tūkstošus eiro.

MK noteikumi “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

____________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498s
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Valsts atbalstu varēs saņemt arī Covid-19 skartie lauksaimnieki cūkkopības jomā