AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod

Izsoles

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, valsts 1/4 domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 128.00, nodrošinājums EUR 12.80, izsole 23.10.2019. plkst. 11-00, pieteikšanās termiņš līdz 10.10.2019. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsole notiek Posseessor telpās, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Apsveikums