Arī Špoģu vidusskolas bērniem bija liela interese par Pinokio

Izglītība

Špoģu vidusskolas skolēniem aprīļa pēdējā dienā bija iespēja iepazīties ar ceļojošo izstādi “Ceļo valodu pasaulē ar Pinokio”, kurā varēja aplūkot slavena itāļu autora K.Kollodi grāmatas “Pinokio piedzīvojumi” tulkojumu 38 valodās. Izstādi noorganizēja Višķu pagasta bibliotēka sadarbība ar kaimiņu Špoģu vidusskolas bibliotēku, kuras telpās notika iepazīšanas ar šīm grāmatām.

Skolēnus pārsteidza grāmatu dažādība, sevišķi skaistie zīmējumi un vāku noformējumi. Visneparastākās šķita grāmatas indiešu, japāņu un arābu valodās, kur rakstība ļoti atšķiras no ierastās eiropiešu rakstības. Tika mēģināts lasīt grāmatas saprotamākās lietuviešu, krievu un ukraiņu valodās. Gan klausoties bibliotekāres un skolotāju stāstījumā, gan apskatot grāmatas, bērni raiti meklēja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Šādas izstāde ir veids, kā rosināt interesi par lasīšanu un veicināt vēlmi doties aizraujošā, piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā kopā ar Pinokio. Bērni izteica vēlmi, ka labprāt sagaidītu vēl kādu interesantu ceļojošu izstādi ar cita veida grāmatām.

Jānis Strods, Višķu pagasta bibliotēkas vadītājs

Ingrīda Kolosovska, Špoģu vidusskolas bibliotekāre

Azbestu saturošu šīferi trūcīgie var nodot bez maksas