Arī šogad pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski

AKTUĀLI

Arī šogad lauksaimnieki pieteikties platību maksājumiem varēs tikai caur elektronisko pieteikšanās sistēmu. Šogad platību maksājumus būs jāiesniedz no 10.aprīļa līdz 25.maijam. Līdzīgi kā pērn, Lauku atbalsta dienesta speciālisti palīdzēs un sniegs konsultācijas savos apkalpošanas punktos, kā arī veiks izbraukumus uz atsevišķiem Daugavpils novada pagastiem, kuriem šis pakalpojums ir grūtāk sasniedzams.

Tiekoties ar Daugavpils novada pagastu pārvalžu vadītājiem, LAD Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Ināra Lukaševiča norādīja, ka pērn ieviestā sistēma, kas paredz tikai elektronisko pieteikšanos, sevi ir attaisnojusi, jo iesniegto pieteikumu administrēšana tika veikta ātrāk un kvalitatīvāk, līdz ar to arī lauksaimnieki ātrāk saņēma naudu. “Taču mēs saprotam, ka zemniekiem jāturpina sniegt praktisku palīdzību platību iesniegšanā. Tā kā novadu ir skārušas izmaiņas un pagastos vairs uz vietas nestrādā lauku attīstības konsultanti, mēs centīsimies nodrošināt šo pakalpojumu pēc iespējas tuvāk, veicot izbraukumus,” tā I.Lukaševiča.

Novada zemnieki, kuri atrodas piepilsētas pagastos, sākoties sezonai, ir aicināti doties uz Daugavpils biroju, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī. Tāpat pakalpojums tiks nodrošināts klientu apkalpošanas punktos Krāslavā un Preiļos, kā arī pēc palīdzības var vērsties Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Špoģos (Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 17, Špoģi).

Tuvākajā laikā sekos informācija par speciālistu izbraukumu grafiku uz pagastu pārvaldēm.

Elza Timšāne

Meteņi Līksnā