Arī sociālo pakalpojumu sniedzējiem prasība par sertifikāta nepieciešamību būs obligāta vēl mēnesi

AKTUĀLI

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas otrdien, 15. februārī, pieņemti valdības sēdē, nosaka, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām – sākot ar 1. martu – tiek mīkstināti vairāki nosacījumi, bet vienlaikus tiek saglabātas speciālās sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Dažās nozarēs, kurās darbs ir saistīts ar ciešu kontaktu ar cilvēkiem, kura rezultātā iespējami nopietni Covid-19 uzliesmojumi, kā arī, ņemot vērā to, ka šie darbinieki nodrošina sabiedrībai būtiskus pakalpojumus, kuru nepārtrauktība ir nozīmīga, prasība par sertifikāta nepieciešamību būs obligāta provizoriski vēl mēnesi.

Līdz 1. aprīlim vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamība saglabāsies kā prasība darbam izglītības iestādēs, ilgstošās sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs. Tas būs vajadzīgs arī darbiniekiem, kuri sniedz sociālos pakalpojumus klātienē, kā arī tiem, kuri līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem. Vienlaikus prasība par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību arī turpmāk netiks attiecināta uz individuālo sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz aprūpes mājās, pavadoņa vai asistenta pakalpojumus, dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju.

Tā kā lielākā daļa no sociālo pakalpojumu saņēmējiem ir cilvēki ar smagiem un ļoti smagiem, bieži arī kombinētiem funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā pensijas vecumā, attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir saglabāti līdzšinējie nosacījumi par attālinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu, bet, ja tas nav iespējams, tad šos pakalpojumus sniedz klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – distancēšanās, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana, telpu vēdināšana un citu atbilstošo prasību ievērošana. Rezumējot, saglabātas speciālās sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Aicinām pieteikties bezmaksas fiziskajām aktivitātēm