Arī rudens ir brīnišķīgs, ja sirdī mājo pavasaris

AKTUĀLI

Šī gada 25. oktobrī Maļinovas pagasta Saieta namā rīkotais pasākums  “Arī rudens ir brīņišķīgs, ja sirdī mājo pavasaris” aicināja Maļinovas pagasta seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām uz nesteidzīgu kopā sanākšanu.

Pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis uzrunāja sanākušos dalībniekus un novēlēja stipru veselību, izturību, atsaucību un dzīvesprieku. Savukārt, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova ne tikai sveica seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, novēlot labu veselību un izturību, bet arī iepazīstināja klātesošos ar jaunumiem pensijas sistēmā un sociālajā jomā, kā arī pasniedza dāvanu – augļu grozu.

Svētku noskaņojumu radīt palīdzēja pasākuma viesi – DPSATC sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Natālija Davidova. Tika izdziedātas sirdij tuvas, sirsnīgas dziesmas, kas uzrunāja visus klātesošos.

Seniorus sveica arī Maļinovas pagasta jauniešu duets Anna un Jelizaveta ar dziesmu par rudeni. Apsveikumam pievienojās pagasta pašdarbnieki Zoja Markelova un saieta nama vokālā interešu grupa “Ivuški”.

Pēc koncerta visi tika aicināti uz svētku cienastu, lai stiprinātos pirms balles.

Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās dažādos konkursos un aktivitātēs, jautri pavadīja laiku, dziedāja, dejoja un atpūtās. Vecāka gadagājuma cilvēki vēl arvien ir aktīvi un enerģiski.

Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja Saieta nama vadītāja Natālija Davidova

Izsole - “Asie Stūri” Vaboles pagastā