Ar Saeimas deputātiem diskutēja par attīstību

AKTUĀLI

19. janvārī Augšdaugavas novada Centrālajā pārvaldē notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padomes tikšanās ar 14. Saeimas deputātiem no Latgales apakškomisijas. Ciemiņi tikās ar Augšdaugavas novada vadību – domes priekšsēdētaja 1. vietnieku Aivaru Rasčevski un priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Aizbaltu, lai diskutētu par ekonomikas veicināšanu austrumu pierobežā.

Sēdes laikā tika apspriesti Latgales reģionam aktuālie jautājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi rīcības plānam Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024. – 2026. gadam.

A. Rasčevskis domes priekšsēdētāja vārdā sveica klātesošos, savukārt V. Aizbalts informēja Saeimas komisijas pārstāvjus par aktuālākiem projektiem Augšdaugavas novadā: “Ar daudziem deputātiem esmu ticies Saeimā, kad spriedām par industriālā parka attīstību Līksnas pagastā. Tika pieņemts speciāls likums, kura ietvaros pašvaldībai tika nodots 256 ha liels zemes gabals, lai industriālo parku varētu uzbūvēt. Pateicamies Saeimas deputātiem, kas balsoja par šo likumprojektu.” V. Aizbalts arī minēja, ka patlaban tuvojas izstrādes finišam lokālplānojums, notikusi publiskā apspriešana, kuras ietvaros saņemti 18 priekšlikumi no dažādām iedzīvotāju grupām. Priekšsēdētāja vietnieks aicināja Saeimas Latgales apakškomisijas deputātus aicināt investorus industriālajā parkā “Augšdaugava”, kā arī risināt darbaspēka pieejamības problēmu. Saeimas deputātus aicināja atbalstīt Latgales Industriālā tehnikuma “Višķu” filiāli, kurā plānoti un uzsākti vairāki attīstības projekti - jau patlaban ir renovēti mācību korpusi, un plānojas būvēt angāru agrobiznesa un mācību vajadzībām. “Višķi” varētu būt par centru Latgales agrobiznesa un izglītības ziņā, jo apkārtnē nav lielu lauksaimniecības tehnikas centru. Turpina V. Aizbalts: “Tāpat aicinu Saeimas deputātus atbalstīt kūdras nozari. Saskaņā ar ES taksonomijas plānu, kuru Latvija parakstīja, šai nozarei mūsu valstī būs beigas. Taču kūdras nozare ir viena no lielākajām bagātībām mūsu valstī. Uzņēmums “Laflora” Nīcgalē plāno būvēt rūpnīcu kūdras produktu ražošanai, ieguldot virs 10 miljoniem eiro. Vai šie plāni īstenosies – atkarīgs no Saeimas deputātiem.”

Viens no mērķiem Saeimas Latgales apakškomisijas sēdei ir panākt reģionālo attīstības atšķirību samazināšanos un nodrošināt Latvijas austrumu reģionu ekonomisko aktivitāti, nodrošināt pakalpojumu pieejamību, drošību, radīt 1100 jaunas darba vietas un piesaistīt vairāk kā 56 miljonu eiro lielas investīcijas.

Diskusiju laikā tika iezīmētas atuālās problēmas – darbaspēka piesaiste, papildus atbalsts uzņēmējiem, ALTUM atbalsts uzņēmējiem, Nīcgales četru joslu ceļa sakārtošana, duālās izmantošanas infrastruktūras sakārtošana, profesionālo izglītības iestāžu stiprināšana, kā arī mājokļu jautājumi.

Apkopoja: D. Bitiņš

Meteņdiena Bebrenē