Ar Latviju sirdī

AKTUĀLI

18.novembris. Ar šo datumu sākās Latvijas valsts vēsture.
Ko mums katram nozīmē Latvija? Varbūt tā ir mīlestība pret senču stādītu ozolu, ziedošo rudzu lauku, bet varbūt tā ir atbildība par visu, kas notiek apkārt. Ja tas atrodas dziļi sirdī ikvienam no mums, tad Latvijai ir  nākotne.

   "Ar Latviju sirdī"- ar šādu moto notika Līksnas pagasta pārvaldes rīkotais svinīgais sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas 101. gadadienai.

Pasākumu ievadīja Līksnas pagasta pārvaldes vadītājas Birutas Ozoliņas un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kucina uzrunas un vēlējumi visiem klātesošajiem svētkos, kuros izskanēja doma, ka katrs mēs esam paveikuši ko labu, noderīgu. Un tas ir kā dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus un labās domas.

   Turpmāk lielākie darba veicēji un mūsu nākotnes noteicēji būs mūsu jaunieši, tie, kas veidos, cels valsts labklājību un nesīs Latvijas vārdu pasaulē. Šādi darbīgi un aktīvi jaunieši ir arī Līksnas pagastā, kuriem tika pasniegtas Līksnas pagasta pateicības. Tie ir: Zane Ozola, Linda Podniece, Aiga Rusiņa, Juris Motivāns un Ervīns Vaikulis. Paldies, viņiem par ieguldīto darbu un laiku, pārstāvot Līksnas pagastu novadā un valstī!

   Pasākumu ar dejām, dziesmām un dzejas rindām kuplināja Līksnas pagasta kultūras nama kolektīvi: vidējās paaudzes deju kolektīvs "Daugaveņa", vadītāja Vilma Tāraude, bērnu dramatiskais kolektīvs "Sprīdītis", režisore Agnese Orbidāne, sieviešu vokālais ansamblis "Elēģija", vadītāja Diāna Laizāne un sarīkojuma vadītāji no amatierteātra "Maskas" - Aiga Soma, Ainārs Orbidāns.

   Pasākuma īpašais viesis - dziedātājs Ainārs Bumbieris ar ļoti atraktīvu dziesmu izdziedāšanu radīja īpašu gaisotni visos pasākuma apmeklētājos, kuri mājās devās ar labu, pacilājošu garastāvokli.

   Liels paldies par pasākuma organizēšanu Līksnas pagasta darbiniekiem, it īpaši pagasta pārvaldes vadītājai Birutai Ozoliņai, novada deputātam Viktoram Kalānam, kultūras nama kolektīviem un visiem tiem, kas ieradās šajā sarīkojumā!

  Foto: Līga Vaidere

 

 

 

Izmanto iespēju pieteikties bezmaksas fiziskajām aktivitātēm