Ar energoefektivitātes programmas atbalstu siltinās daudzdzīvokļu māju Vecstropos

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr. 420, 18. Novembra ielā, Vecstropi, Naujenes pagastā. Jāatzīmē, ka dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas DzĪKS “Mežmala” pieteikums tika izskatīts jau pērnā gada jūnijā, bet tā kā uz to brīdi energoefektivitātes programmai paredzētais budžets bija jau pilnībā apgūts, Vecstropu māja tika reģistrēta ar pirmo kārtas numuru, pretendējot uz finanšu līdzekļiem no 2019. gada budžeta. Šobrīd energoefektivitātes programmai paredzēti 57 113 eiro.

Vecstropu dzīvojamai mājai Nr. 420, kurā ir 85 dzīvokļi, piešķiramais līdzfinansējuma apjoms ir 12541.46 EUR, tai skaitā: ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei 780,00 eiro, ēkas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai 300,00 eiro  un gala sienu siltināšanai 11 461.46 EUR. Kopumā pašvaldība finansē 44%, savukārt dzīvokļu īpašnieki - 56% no kopējām projekta izmaksām. Saskaņā ar energoaudita pārskatu, piegādātās enerģijas ietaupījums pēc gala sienu siltināšanas būs 8.08 kWh/m2 gadā jeb 6.04%.

Atgādinām, ka 2018. gadā Daugavpils novadā tika atbalstītas sešas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalkūnes, Skrudalienas un Naujenes pagastā, šim mērķim pašvaldībai ieguldot 120 000 eiro.

 

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums