Apstiprināts Daugavpils novada 2019. gada nozīmes pasākumu plāns

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē deputāti apstiprināja 2019. gada nozīmes pasākumu plānu.

Janvāra mēnesī lielākie pasākumi gaidāmi izglītībā un sportā. Gads jau tradicionālie iesāksies ar Jaunatnes gada noslēguma pasākumu, kas ieplānots 11. janvārī un norisināsies Novada kultūras centrā “Vārpa”. Šis pasākums novadā notiks jau trešo reizi un tā laikā tiks godināti aktīvākie jaunatnes politikas virzītāji, pasniedzot pateicības rakstus sekojošās nominācijās: “Gada jaunietis”, “Gada brīvprātīgais”, “Gada jaunatnes darbinieks”, “Gada aktīvākais pagasts darbā ar jaunatni”. Tiks sumināti arī jaunatnes politikas un jauniešu iniciatīvu atbalstītāji. Savukārt 18. janvārī norisināsies galvenais gada notikums sporta nozarē – “Gada balva sportā 2018”. Vairāku gadu garumā novadā tika organizēts konkurss “Sporta laureāts”, kura noslēgumā suminājām labākos no tiem, kuri snieguši ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un pašvaldības vārda popularizēšanā. Jau ierasti labākie tika apbalvoti vairākās nominācijās. Šogad tiks izstrādāts jauns konkursa nolikums.

Februāri ievadīs Daugavpils novada iedzīvotāju Ziemas sporta svētki, kas notiks Kalupes pagastā 9. februārī. Savukārt 15. februārī Špoģu Mūzikas un mākslas skolā noritēs Netradicionālā modes skate – konkurss, kas katru gadu tiek veltīts konkrētai tēmai. Šogad konkursantiem tiek piedāvāta tēma “Priekšmets. Manta. Lieta.”. Tradicionāli šis konkurss ir draudzību un starptautisko sadarbību veicinošs, jo aicina dalībai kā pārstāvjus no Latvijas pašvaldībām, tā arī no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Baltkrievijas.

2019. gads solās būt bagāts ar kolektīvu pastāvēšanas jubileju svinībām. Tā, 55 gadu jubileju 16. februārī atzīmēs Daugavpils novada Kultūras centra "Vārpa" jauktais koris "Latgale", 27. aprīlī savu 50. dzimšanas dienu ar krāšņu koncertu sagaidīs Daugavpils novada Kultūras centra "Vārpa" tautas deju ansamblis "Līksme", 18. maijā, kad Vaboles pagasta parkā uz Vasarsvētku sadanci kā ierasts pulsēsies deju kolektīvi un ansambļi no malu malām, Vaboles pagasta jauniešu deju kolektīvs "Aisma" svinēs savas pastāvēšanas 60. gadadienu. Vasaras pilnbriedā – 16. jūnijā, dziesmu festivālā “Šūpojamies dziesmās”, kas notiek Skrudalienas pagastā, nopelniem bagātais vokālais ansamblis "Līgaviņas" dziedot atzīmēs savu 15. dzimšanas dienu.

Februārī un aprīlī tiks organizēti divi vērienīgi Naujenes Mūzikas un mākslas skolas konkursi - III Starptautiskais pūšaminstrumentu konkurss "Naujene WIND-2019”, kā arī visu iemīļotais un plaši pārstāvētais XVII Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene -2019".

Gada laikā notiks arī novada iedzīvotāju un viesu jau iemīļotie pasākumi. Tādi kā Daugavpils novada 18. Grāmatu svētki, Līgo svētki Višķu estrādē, Daugavpils novadu folkloras kopu sadziedāšanās '"Aizgavenī cīmūs braucu" un “Atvasara Juzefovā”, XVI Starptautiskais Tautas muzikantu saiets, V Daugavpils novada čempionāts MTB maratons, Uzņēmēju godināšanas pasākums u.c.

Vairākos pagastos tiks rīkoti pagastu svētki – 4. maijā Demenes pagastā, 19. maijā – Naujenē, 13. jūlijā – Dubnā, 20. jūlijā – Maļinovā, 9. un 10. augustā – Biķerniekos, 17. augustā – Višķos, 29. septembrī – Skrudalienā.

Tiks paturpināti 2018. gadā iedibināti pasākumi un norises - mūsdienu deju kolektīvu festivāls "Hipeastrs", kas norisināsies 23. martā Ambeļu pagastā, velomaršruta Nr.35 „Daugavas loki” atklāšanas posmu braucieni, kas šogad tiks organizēti Daugavas kreisajā krastā, Daugavpils novada mednieku saiets Ambeļos 27. jūlijā un Daugavpils novada izglītības iestāžu Goda diena, kuras norise ieplānota uz 13. novembri. Daugavpils novadā šogad iegriezīsies arī amatierteātru saiets "Spēlējam kopā", kas amatierteātru kolektīvus pulcēs 1. jūnijā Ambeļu pagastā, savukārt Višķu pagasta estrāde 16. jūnijā uzņems kuplo Latgales novada senioru saimi, kas sabrauks uz Latgales  novada 17. Senioru dziesmu un deju festivālu.

Novada sporta dzīvi paspilgtinās tādi pasākumi kā Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā garajā ciklā, kas janvārī norisināsies Sventē, pašvaldības darbinieku vasaras sporta spēles, Latgales VII čempionāts vieglatlētikā veterāniem Višķu pagasta vieglatlētikas stadionā un dalība Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 2019, kas norisināsies Jelgavā.

Jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē veicinās dalība projektu konkursos  “Uzlabosim savu ikdienu” un “Attīsti sevi”. Oktobrī jaunieši dosies uz Alūksni, lai piedalītos Daugavpils novada jauniešu nevalstisko organizāciju un to līderu pieredzes apmaiņas braucienā, savukārt vasaras nogalē jaunieši pulcēsies uz ikgadējo Daugavpils novada jaunatnes salidojumu.

Gadu jau tradicionāli noslēgs Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums, kura laikā tiks pasniegti Daugavpils novada domes augstākie apbalvojumi.

Daugavpils novada Sporta skolā tiks atvērta volejbola treniņu grupa