Apstiprināti grantu projektu konkursa uzvarētāji

AKTUĀLI

12. jūlijā Augšdaugavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja Grantu konkursa rezultātus un atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu konkursa uzvarētājiem.

Konkursa mērķis ir popularizēt uzņēmējdarbību, sekmēt jaunu uzņēmumu izveidi un attīstību, popularizēt to radītus produktus un pakalpojumus, kā arī sekmēt saimniecisko darbību Augšdaugavas novadā, tādejādi stimulējot jaunu, inovatīvu komersantu veidošanos un veicot esošo uzņēmumu inovatīvu attīstību Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā. Konkursu ik gadu izsludina pavasarī. Tajā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kas plāno vai jau īsteno projektus Augšdaugavas novadā. Kopējais granta apjoms šogad ir 18 000 eiro, bet maksimālā summa, ko var saņemt viens projekts, ir 6000 eiro. Grants ir jāapgūst ne vēlāk kā līdz 2023. gada 14. decembrim.

Šogad pašvaldības izsludinātajā konkursā par grantu piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem tika saņemti 6 projektu pieteikumi. Trīs no tiem tika noraidīti vērtēšanas pirmajā kārtā sakarā ar neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, bet trīs projektu pieteikumi izvirzīti uz otro kārtu- projektu kvalitātes vērtēšanu, aicinot projektu pieteicējus klātienē prezentēt savus projektus un atbildēt uz vērtēšanas komisijas jautājumiem.

Nolikums par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības grants uzņēmēju projektiem, paredz, ka viens pretendents var iesniegt vairākus projektu pieteikumus, bet tie nevar tikt apvienoti viena projekta realizācijai. Šo noteikumu izmantoja viena no pretendentiem, kas iesniedza divus projektu pieteikumus.

Pašvaldības grants 4248 eiro apmērā piešķirts Naujenes uzņēmēja projektam “Senlatviešu pirts tradīciju atdzimšana mūsdienu veidolā” īstenošanai, savukārt Dvietes uzņēmēja saņēma atbalstu diviem projektiem – 6000 eiro projekta “Veselības pietura” un 3962 eiro projekta “Tavas veselības telpa” īstenošanai.

Naujenes uzņēmējs savā īpašumā ir uzbūvējis jaunu pirti ar stāvlaukumu un telšu novietošanas laukumu, pirti plāno iznomāt klientiem un sadarbībā ar sertificētu pirtnieci piedāvāt pirts pakalpojumu, pirts retrītus, meistarklases u.c. Pašvaldības grantu plāno izmantot āra SPA burbuļvannas un “krievu dušas” iegādei, lai paplašinātu pirts piedāvājumu. Pirts atrodas trīs kilometru attālumā no Daugavpils, un šādu piedāvājumu pilsētas tuvumā nav. Projekta pieteicējs plāno radīt vienu pilna laika darba vietu.

Jaunā uzņēmēja no Dvietes jau šobrīd aktīvi iesaistās ģimenes uzņēmējdarbībā novadā. Projekta “Veselības pietura” ietvaros plānots rīkot veselīga uztura izbraukumu meistarklases novada teritorijā un dažādu pasākumu ietvaros, izmantojot izejvielas no vietējiem zemniekiem un ražotājiem, šiem mērķiem par granta līdzekļiem plānots iegādāties furgonu ar virtuves aprīkojumu.

Arī otrs projekts “Tava veselības telpa” ir saistīts ar veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Jauniete plāno izveidot veselības telpu Dvietes pagastā, par granta finansējumu tiks iegādātas dažādas iekārtas, piemēram, bioimpendances svari, ar kuriem speciālists nosaka muskuļaudu, kalu, tauku, ķermeņa šķidruma masu un procentuālo koncentrāciju. Tas ļauj identificēt traucējumus un slimības agrīnā stadijā. Izanalizējot iegūtos datus, tiek sniegtas rekomendācijas veselības uzlabošanai. To veic kompetents speciālists. Līdzīgu diagnostikas piedāvājumu Daugavpilī un novadā nav. Plānots gan piedāvāt pakalpojumu tūristiem sasaistē ar citu līdzās esošu objektu apmeklējumu, gan piedalīties novada pilsētu, pagastu pasākumos. Projekta pieteicējai ir bakalaura grāds biznesa vadībā, tūrisma un viesmīlības vadības specialitātē, kā arī uzturzinātnē.

Aktuālajai informācijai par Grantu konkursu ikviens var sekot Augšdaugavas novada mājaslapā, sadaļā Uzņēmējdarbība.

Aicinām pieteikties dalībai starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē RIGA FOOD 2023!