Apstiprina pašvaldības stipendijas piešķiršanu studentei veterinārmedicīnā

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes deputāti apstiprināja pašvaldības stipendijas piešķiršanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas studiju programmas 3.kursa studentei Annai Kumpiņai. Anna Kumpiņa sekmīgi apgūst studiju programmu un ir noslēgusi vienošanos ar Sventes pagasta zemnieku saimniecību “Stārķi”, ka pēc augstskolas beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādās par veterinārārsti šajā saimniecībā. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, Annai Kumpiņai 3.kursā ik mēnesi tiks izmaksāta 200 eiro stipendija, sekmīgi mācoties – no 4.kursa 250 eiro mēnesī. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja studējošais atbilst saistošo noteikumu prasībām.

Atgādinām, ka stipendijām varēja pieteikties jebkurš esošais vai jaunais students, kurš studē vai plāno studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm. Šajā mācību gadā pašvaldības stipendijai pieteicās tikai viens topošais speciālists.

 

 

Intervija ar domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Rasčevski