Apstiprina novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas

AKTUĀLI

Viena skolēna izmaksas Daugavpils novada skolās mēnesī svārstās no 60 līdz 182 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidusskolā tie ir 59,80 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 60,41 eiro, Zemgales vidusskolā – 64,20 eiro, Salienas vidusskolā – 71,94 eiro un Vaboles vidusskolā – 109,74 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās. Vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Laucesas pamatskolā – 73,21 eiro mēnesī. Tai seko Lāču pamatskola ar 97,03 eiro mēnesī, Naujenes pamatskola ar 103,02 eiro mēnesī, Randenes pamatskola – 108,98 eiro, Biķernieku pamatskolā – 110,94 eiro, un visaugstākās izmaksas pamatskolu grupā ir Kalupes pamatskolā, kas ir 125,57 eiro mēnesī uz vienu skolēnu.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 120,58 eiro, bet Nīcgales PII “Sprīdītis” – 182,14 eiro mēnesī.

Savstarpējos norēķinos Daugavpils novads 2017.gadā citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 754 tūkst. eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Daugavpils novada pašvaldības budžetā ieskaitīs ~250 000 eiro.  Līdz šī gada oktobrim Daugavpils novada dome par savu bērnu izglītošanos Daugavpilī ir samaksājusi jau 409 tūkst. eiro.

Lielākās summas Daugavpils novads iemaksāja kaimiņu pašvaldību budžetos –  Līvāniem, Ilūkstei, Riebiņiem, Krāslavai un Dagdai, tomēr lielākā summa – 408 915 eiro – tika novirzīta Daugavpils pilsētas domei.

Savukārt Rīga, Mārupe, Preiļi, Krāslava, Aglonas, Ilūkstes, Engures un Līvānu novads visvairāk norēķinājušās par Daugavpils novada skolās izglītojamajiem. Daugavpils pilsēta gada laikā ir ieskaitījusi novadam 111 333 eiro.

Uz šī gada 1. septembri Daugavpils novada izglītības iestādēs ir reģistrēti 1910 skolēni un audzēkņi.

Valdība piešķir Daugavpils novadam 317 371 eiro plūdu radīto zaudējumu novēršanai