Ansambļa “Pērles” 5 gadu jubileja

AKTUĀLI

Bija patiesi labs pavasara sestdienas vakars, jo Kalkūnē notika neparasts pasākums - sieviešu vokālais ansamblis “Pērles” Brigitas Madelānes vadībā svinēja 5 gadu jubileju ar grandiozu koncertu! Pasākums, protams, bija veltīts “Pērlēm” un visām sievietēm. Patiess prieks bija redzēt pilnu skatītāju zāli –radi, draugi un vienkārši viesi. Ikviens varēja izbaudīt koncertu un noskatīties nelielu filmu par ansambļa dalībniecēm.

Pie “Pērlēm” ciemos atbrauca sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” no Līksnas pagasta un svinīgi sveica jubilārus. Ar savu deju prasmi priecēja Sporta deju klubs “Daugavpils”. Kā arī gribas pateikties Špoģu Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem (Kalkūnes filiālei), kuri demonstrēja savu netradicionālā apģērba kolekciju, ar kuru šogad viņi ieguva 1. vietu Starptautiskajā konkursā. Paldies par muzikālo apsveikumu Svetlanai Papakulei. Liels paldies pasākuma vadītājai Margaritai Stoļarovai par neparasto pieeju un samtaino balsi.

Šī ir tikai pirmā kolektīva jubileja, tomēr ceram uz ilgu un kopīgu nākotni.

Paldies par atsaucību u palīdzību Kalkūnes pagasta pārvaldes galvenajai grāmatvedei Beātei Binderei, Kalkūnes pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālistei Natālijai Polovajai un Kalkūnes pagasta jauniešu aktīvistiem.

 Lai Jūs visus priecē dziesmas, labs noskaņojums un pavasaris!

Informāciju sagatavoja:
Kalkūnes pagasta pārvaldes
Kultūras menedžere
Alla Izranova

Labā garastāvokļa vakars Sventē