Annas Sintijas Ivanovas dzejoļu krājuma “115 – tais RĪTS” atklāšanas svētki

AKTUĀLI

16. martā plkst. 16:00 Višķu pagasta Sabiedriskajā centrā notiks jaunās dzejnieces Annas Sintijas Ivanovas dzejoļu krājuma "115-TAIS RĪTS" atklāšanas svētki.

Dr. philol. Rudīte Rinkeviča: "Rīts vienmēr ir cerīgs – tas iezīmē jaunas dienas sākumu, un pat šķietami rutīnas pilnā ikdiena rīta stundās var likties daudzsološa. Rītu asociējam ar jaunību, bet vai tāpēc tas ir bezrūpīgāks? Šādu asociāciju virkne caurvij jaunās dzejnieces Annas Sintijas Ivanovas dzeju krājumu „115-tais RĪTS”, kurā tikšanās, satikšanās, šķiršanās un nesatikšanās ar sevi, savējiem, pasauli uzplaiksnī daudzveidīgā krāsu un izjūtu gammā.
Vienlaikus drosmīgi un trausli. Latviešu un krievu valodā. Interpunkcijas un ortogrāfijas respektējumā un arī bez tās. Ar rītu pagalvī, sapņos un nomodā – 115-to. Nav svarīgi tos skaitīt, būtiski ir ļauties – katram tiek dota iespēja satikt savu RĪTU."

Dalība Vroclavas Karola Lipinska Mūzikas akadēmijas sadarbības dienu pasākumos