Ambeļu KN aicina uz priekšlasījumu ciklu “Latgolys Zīmyssvātki”

AKTUĀLI

Ambelu KN piedāvā iespēju iepazīties ar zināšanām par maskošanās un masku tēlu nozīmi tradicionālajos gadskārtu svētkos, kuras ir pētījusi Mag.art Anete Simanovska.

Priekšlasījumu cikls notiks Zoom platformā 18., 19. un 20.decembrī laikā no 19:00 – 20:30

Informācija par lektori:

Anete Simanovska  ir tradīciju pētniece un folklorniece, kuras pētījumus un erudīciju apliecina iegūtie grādi un dalība dažādos starptautiskos projektos.

Ieskatoties viņas CV redzam iegūtos mākslas maģistra grādus un plašās valodu zināšanas:

Mākslas maģistra grāds kultūras teorijā un vēsturē Latvijas Kultūras akadēmijā (teorētiskais darbs grāda iegūšanai – “Māras vārds un tēls latviešu folklorā”)

Mākslas maģistra grāds Latvijas Mākslas akadēmijā

(teorētiskais darbs grāda iegūšanai – “Nācijas paštēls latviešu vēsturiskā žanra

glezniecībā”)

Latviešu – dzimtā

Lietuviešu, baltkrievu, serbu/horvātu, angļu, krievu – lietoju caurmērā brīvi

Poļu, franču, vācu, itāļu, ukraiņu – lasu; rakstu ar vārdnīcas palīdzību; sarunvaloda primārās saziņas līmenī

Igauņu, čehu, norvēģu, rumāņu – nelielas priekšzināšanas

Neskatoties uz iespaidīgo CV, Anete prot savas zināšanas pasniegt viegli un saprotami dažādām auditorijām. Ieskatam izvilkumi no viņas esejas par Ziemassvētkiem.

“Gada vistumšākais mēnesis – decembris – senajās tradīcijās ir Vilku mēnesis – laiks, kad ļaudis visu savu dzīvošanu savilkuši šauru jo šauru siltumā zem jumta, bet cilvēku mūžīgie “dzīvotnes konkurenti” vilki, tāpat kā gadalaika šķietami nebeidzamā tumsa, nākuši vairāk no mežiem ārā un ļaužu mājokļiem bīstami tuvāk. Taču šis ir arī svētku mēnesis.

Ilgās tumsas noteiktā kopīga darbošanās istabā ir īstais brīdis piestāt pārdomās, paaudžu sarunās un pieredzes apmaiņā, tai skaitā apzināties visus dzīves aspektus.

Lai nāktu kas jauns, vecajam jāaiziet. Lai iegūtu vēlamo, jādod kas līdzvērtīgs pretī – tāds ir dabas likums. Ziemassvētku rotaļās izspēlētā kazas [tomēr] atdošana vilkam ir “upuris, kas jānes”, lai “vecās” gaismas vietā nāktu jauna, lai Saule no jauna atgrieztos. Tas, ka rotaļas izspēlētāji parasti ir jaunieši, vēl papildus norāda uz dzīves un Pasaules auglīgu turpinājumu.

Vismaz trīs dienas ir tradicionālais laiks, kas senajā kalendārā tiek atvēlēts ne tikai kāzām un citiem ģimenes godiem, bet arī gadskārtu svētkiem.”

Tāpēc 3 vakarus pirms Ziemas Saulgriežiem, kuri šogad ir 21.decembrī, aicinām pavadīt izzinošās un atraktīvās sarunās.

Reģistrācijas anketas saite https://forms.gle/KbNVQasMRL3XEi9B6

Informāciju sagatavoja Ambeļu KN un folkloras kopas “Speiga”  vadītāja Ingrīda Skutele

Augšdaugavas novadā darbojas trīs elektroauto uzlādes stacijas