Amatierteātru saiets aicina spēlēt un mācīties kopā

AKTUĀLI

Reizi divos gados Daugavpils novada Kultūras pārvalde rīko amatierteātru saietu „Spēlējam kopā” kādā no deviņpadsmit Daugavpils novada pagastiem. 2019. gada amatierteātru saieta „Spēlējam kopā” lielu saturisko daļu veidos meistarklases, kas padziļinās amatierteātru un teātra interešu kopu dalībnieku un režisoru izpratni par kvalitatīvas izrādes veidošanas paņēmieniem: materiāla atlase, skatuves kustība, aktiermeistarība u.tml.

Saiets aizsāksies 31. maijā Višķu pagastā, kur amatierteātru režisori un neliela daļa aktieru no katra koletīva pulcēsies uz meistarklasi „Konflikts drāmā” pie dramatiskā teātra režisora no Baltkrievijas Igora Bojarinceva. Kopš 1984. gada viņš strādā Jakuba Kolasa Nacionālajā akadēmiskajā dramatiskajā teātrī Vitebskā, kā arī ir teātra zinātņu pasniedzējs Vitebskas valsts kultūras un mākslas koledžā.

1. jūnijā Saiets turpināsies Ambeļu pagastā. Dienas pirmajā pusē katram Saieta dalībniekam būs iespēja piedalīties Daugavpils Teātra aktiera Vadima Bogdanova  meistarklasē aktiermeistarībā un Daugavpils Teātra dejotāja Miroslava Blakunova meistarklasē skatuves kustībā.

Savukārt dienas otrajā pusē skatītāji tiek aicināti apmeklēt divas izrādes:

  • plkst. 16.00 Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” teātra trupas „Trešais variants” piedāvās izrādi E.Hafere „Viens, viens, divi”;
  • plkst. 18.00 Vitebskas Valsts kultūras un mākslas koledžas studentu teātra izrāde Ļ.Tolstojs „Auļotājs” (krievu valodā).

Saietu noslēgs Teatrāla improvizācija visiem saieta dalībniekiem kopā ar Daugavpils Teātra aktieri un režisoru Māri Korsieti.

Pasākuma idejas autore un Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” teātra trupas „Trešais variants” režisore Inta Uškāne uzskata: „Laikmetā, kurā dominē materiālās vērtības un komerciālas ievirzes domāšana, ir svarīgi saglabāt un attīstīt cilvēkos garīgumu un radošo potenciālu. Tautas māksla spēj ne tikai ieinteresēt pasīvu skatītāju, bet arī iesaistīt radošā procesā cilvēkus, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar kādu no mākslas nozarēm, tādējādi veidojot nepieciešamo līdzsvaru starp materiālo un garīgo vajadzību apmierināšanu.”

Festivālu rīko: Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Ambeļu  un Višķu pagasta pārvaldēm. Saiets notiek ar AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās ValstsKultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS” Latgales kultūras  programmas finansiālu atbalstu.

Ieeja izrādēs ir bez maksas.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts

 

Novada atklātais čempionāts vieglatlētikā