Aktualizēts Investīciju plāns 2019. – 2021. gadam

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums aktualizēt Daugavpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Investīciju plānu 2019. - 2021. gadam, veicot tajā vairākas izmaiņas.

Plāna sadaļa „Izglītība” papildināta ar projekta ideju „Autobusa iegāde Daugavpils novada Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai”. Autobusa iegāde nepieciešama skolēnu pārvadāšanas funkcijas nodrošināšanai. Sporta skolas rīcībā pašlaik ir autobuss, ko izmanto treneri Jana un Dmitrijs Hadakovi, kuru vadītajās treniņu grupās nodarbojas daudzi Latvijas jauniešu izlašu dalībnieki un kandidāti. Ar autobusu tiek mērots ceļš, trīs četras reizes nedēļā braucot uz treniņiem Višķu stadionā, kā arī lai nokļūtu uz dažādām sacensībām citviet Latvijā. No šī gada septembra līd nākama gada maijam sportistiem nāksies braukt arī uz vieglatlētikas manēžām Līvānos vai Jēkabpilī, jo Daugavpils vieglatlētikas manēžā jau sākušies renovācijas darbi, kas ilgs vismaz divus gadus. Diemžēl Sporta skolas rīcībā esošais autobuss ir ražots 2002. gadā, un tā uzturēšana ir ļoti dārga. Vien 2019. gada pirmajos mēnešos autobusa remonts no skolas budžeta prasījis vairāk kā 2000 eiro, tādēļ autobusa nomaiņa skolas vajadzībām ir tik ļoti nepieciešama.

Pamatsaraksta sadaļa „Tūrisms” papildināta ar projekta ideju „Pirmā pasaules kara vēstures mantojuma tūrisma maršruts un ekspozīcijas apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas teritorijā”. Projekta galvenais mērķis ir jauna tūrisma produkta radīšana, piesaistot uzmanību Pirmā pasaules kara vēsturei un mantojumam. Projekta gaitā plānota ekspedīcijas organizēšana, uz tās rezultātu bāzes veidojot jaunu Latvijas-Lietuvas velomaršrutu. Kā arī tiks sagatavota filma, bukleti, uzstādīti informatīvie stendi, apmācīti gidi un iegādāts bunkuru kopšanas inventārs. Skolas kara vēstures kolekcijas eksponēšanai un tūristu pieturpunkta izveidei plānota Medumu pamatskolas saimnieciskās būves pielāgošana.

Rezerves saraksta sadaļā „Ceļi, ielas, stāvlaukumi” ierakstīta projekta ideja „ Pašvaldības ceļa Nr.27 Bruņene- Birznieki atjaunošana (0.00 – 0.490 km)” Skrudalienas pagastā, kas nepieciešama ceļa kvalitātes uzlabošanai. Šajā pat sarakstā iekļauta projekta ideja „Silenes ciema Aveņu ielas daļas (0.310-0.590 km) un Ceriņu ielas (0.000-0.285 km) seguma atjaunošana” Skrudalienas pagastā, kā rezultātā tiktu uzlabota ielas seguma kvalitāte.

Visbeidzot rezerves saraksta sadaļa „Kultūra” papildināta ar projekta ideju „Silenes ciema bibliotēkas telpu atjaunošana” Skrudalienas pagastā, kā rezultātā tiktu veikta Silenes bibliotēkas (Skolas iela 6, Silene) telpu atjaunošana - nomainītas bīstamas griestu ģipša plātnes un elektroinstalācija, veikts sienu, durvju, logu, grīdas un santehnikas remonts, kā arī ierīkota ugunsdrošības signalizācija. Tādā veidā atjaunotās telpas nodrošinātu kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.

Sociālie darbinieki smēlās pieredzi Baltkrievijā