Aktīvā nometņu sezona Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Šī vasara ir ļoti aktīva un daudzveidīga Augšdaugavas novada bērniem un jauniešiem, jo varasas brīvlaikā tika organizētas vairākas tematiskās nometnes dažādos pagastos.

Demenes, Medumu un Naujenes pagastos tika organizēta bērnu veselības veicināšanas nometne “Veselīgais piedzīvojums”, kuru ietvaros 60 novada bērniem tika dota iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Nometņu ietvaros tika popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. Bērniem bija iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs – breika dejas, zumbas dejas, veselīgā ēdiena pagatavošana, apgūt orientēšanās prasmes, satikties ar ugunsdzēsējiem, piedalīties nodarbībās psihologu un citu jomu speciālistiem. Bērniem bija iespēja arī piedalīties dažāda veida sportiskās aktivitātēs spēlēs, kā arī, katru rītu veikt rīta rosmi. Sadarbībā ar specialistiem, bērni mācījās komunikācijas prasmes, runāja par svarīgām tēmas, kuras skar veselību, strādāja komandās. Dažādas radošās aktivitātes palīdzēja bērniem apgūt mākslieniciskās iemaņas, prezentēšanas prasmes un t.t.

Jūlija sākumā tika īstenots projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem - Jauno makšķernieku skola”, Silenes ciemā, Skrudalienas pagastā. Visa nometne programma tika sasaistīta ar makšķerēšanas tēmu. Nometnes laikā novadīta izglītojoši praktiska nodarbība, kuras ietvaros  sniegts vispārīgs ieskats Augšdaugavas novada ezeru daudzveidībā, Sila ezera dabas vērtībām un cilvēka ietekmi uz ezeru vides attīstību.  Bērniem notika tikšanās ar nozares ekspertu Normundu Grabovski, kurš vadīja praktiskās nodarbības par zivīm un par makšķerēšanu. Dienas garumā bērni ar lielu azartu makšķerēja zivis, vizinājas ar laivu, iepazina Sila ezeru, sarunājās ar ekspertiem, ieguva zināšanas par makšķerēšanas “knifiem”. Biedrība "DIVIC" organizēja izglītojošo ekskursiju uz Esplanādes dīķi Daugavpilī, kur bērniem bija iespēja iepazīties ar rīkiem un metodēm, ar kurām var pētīt bioloģisko daudzveidību ūdens biotopos, un pašiem izmēģināt šīs metodes. Bērni iepazinās ar Daugavpils Universitātes pētniecisko bāzi, resursiem un laboratoriju. Višķu pagastā tika apmeklēta Valda Grebeža radošā darbnīca "Ķeram zivis", kur tika veidoti dažādu zivju un to barības objektu gāzbetona maketi, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas."Saldūdeņu risinājumi" iepazīstināja skolēnus ar zivju dzīves dažādiem aspektiem. Aizraujošā pārgājiena laikā, bērni iepazinās ar dažadiem augiem un kukaiņiem, smēlās informāciju par Sila ezera augu daudzveidību. Radoši izpausties bērni varēja, piedaloties dažādās aktivitātēs: makšķerēšanas spaiņu apgleznošanā, zīmējumu par dažādām tēmām veidošanā un t.t.

Nometnes novadā ir ļoti pieprasītas un vecāki labprāt izvēlās novadā īstenotas nometnes. Dažādu atbalstu programmu ietvaros tiek apgūts finansējums, lai novada teritorijā īstenotu nometņu programmas. Liels paldies pagastu pārvaldēm par atbalstu dažadu jautājumu risināšanā. Ipašs paldies nometņ vadītājiem un skolotājiem, kuri strādā nometnēs un dara visu iespējamo, lai bērniem būtu interesanti un viņi varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku!

Informāciju sagatavoja: Olesja Ņikitina, Jaunatnes lietu daļas vadītāja.

22. – 23. jūlijā aicina doties garšas ceļojumā uz Augšdaugavas novadu