Aizvadīts Jaungada pasākums cilvēkiem ar invaliditāti

AKTUĀLI

Gandrīz 250 Augšdaugavas novada iedzīvotājus 16. janvārī pulcēja jau par tradīciju kļuvušais Jaungada pasākums cilvēkiem ar invaliditāti. Priecīgā gaisotnē dalībnieki tika aicināti iesaistīties aktivitātēs, draudzēties, satikties, runāties, iepazīties ar kaimiņu pagastu iedzīvotājiem un citiem novada aprūpes centru iemītniekiem.

Augšdaugavas novada invalīdu biedrības “Ildra” vadītājs Valdis Miltiņš aicina cilvēkus ar invaliditāti vairāk pašiem iesaistīties visu veidu aktivitātēs, apmeklēt ne tikai lielos pasākumus, bet arī meistarklases, dažādas nodarbības: “Gribētos, lai cilvēki ir aktīvāki, lai viņi varētu radīt prieku sev un arī citiem.” Šogad tiek plānotas daudzveidīgas aktivitātes – jau par tradīciju kļuvušās sporta spēles un Jaungada pasākums, interesantas meistarklases. Rodas jaunas idejas – tiek plānots tenisa turnīrs telpās. V.Miltiņš vēlas nodrošināt interneta pieslēgumu biedrības īpašumā, lai cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem tas nav pieejams mājās, būtu vieglāk veikt maksājumus tiešsaistē.

Biedrības vadītājs aicina apmeklēt izstādes, ko ir veidojuši cilvēki ar invaliditāti. Ilūkstes pilsētas centrālajā bibliotēkā šobrīd ir apskatāma radošo darbu izstāde “Visu gadu darināju”, kā arī Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā var iepazīties ar mākslas nodarbībās radītajām gleznām.

Novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova uzsver, ka ir aktuālas daudzas sociālās problēmas, kas ir gan individuāli cilvēkiem, gan kopienām, ko novads cenšas atrisināt, piešķirot finansējumu, veicot izmaiņas saistošajos noteikumos vai nodrošinot transportu, kas daudziem nav pieejams. Arī Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe aktualizē jau paveikto – pašlaik novadā tiek realizēti vides pieejamības uzlabošanas projekti, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu vieglāk saņemt nepieciešamos pakalpojumus pašvaldībā. Tiks veidoti 12 jauni klientu apkalpošanas centri, lai nebūtu jāmēro ceļš, piem., no Subates uz Ilūksti. P. Dzalbe uzsver, ka Augšdaugavas novadā turpinās darboties dienas aprūpes centri, kas sniedz atbalstu cilvēkiem. Pašvaldība joprojām atbalstīs biedrību “Ildra”, lai cilvēki ar invaliditāti varētu satikties un priecāties lielajos ikgadējos pasākumos. Izpilddirektors stāsta, ka nākotnē vēlētos redzēt pašvaldības sadarbību ar invalīdu atbalsta biedrību, piesaistot Eiropas struktūrfondu finansējumu, padarot vidi vēl pieejamāku cilvēkiem ar īpašam vajadzībām.

Dalībnieki bija gandarīti par organizēto pasākumu, par ko liecināja ne tikai smaidīgās sejas, bet arī sirsnīgie novēlējumi, ko viesi izteica viens otram un cilvēkiem, kas ikdienā viņiem palīdz un ir līdzās. Mūsu novada iedzīvotāji noteikti glabās siltas atmiņas par šo pasākumu.

Sociālā dienesta vadītāja A.Jegorova pauda gandarījumu par darbinieku iesaisti un cilvēku aktivitāti, organizējot un piedaloties pasākumā. Pašvaldības izpilddirektors P.Dzalbe teic: “Ir prieks sirdī, kad tu redzi tik daudz smaidu cilvēku sejās. Prieks, ka šie cilvēki paši vēlas iesaistīties, viņiem nav vajadzīgs pamudinājums, jo tā nav viņu ikdiena. Šie tiešām ir lieli svētki un šī tradīcija ir jāturpina katru gadu, varbūt kādā citā Augšdaugavas novada vietā, lai cilvēki ar invaliditāti varētu apskatīt dažādas mūsu novada vietas. Tiešām, mana sirds priecājas, redzot šīs laimīgās sejas, kuras brīžiem ikdienā ir varbūt aizmirstas, un mēs neesam tik tuvu, cik esam šodien.

Paldies Augšdaugavas novada pašvaldībai, Latvijas Sarkanajam Krustam un biedrībai “Ildra” par iesaisti pasākuma organizēšanā un sarūpētajām dāvanām!

Teksts, foto: Māra Multiņa

Izstāde "Visu gadu darināju" Ilūkstē