“Aizgavēņa jampadracis” Kalupē

AKTUĀLI

Aicinām 8. februārī plkst. 18.00  Kalupes pagasta pārvaldes ēkā uz pasākumu “Aizgavēņa jampadracis Kalupē”. Kopā ar Daugavpils folkloras dziesmu un deju kopu “Svātra” un Kalupes pagasta folkloras kopu “PylnaSāta” dejosim, dziedāsim, iesim rotaļās, piedalīsimies aktivitātēs  un baudīsim aizgavēņa ēdienus.

Meteņi atpūtas bāzē Virogna