Aizgavēņa izdarības Kalupē…

AKTUĀLI

Kalupieši, pieturoties senajām latviešu tradīcijām, svinēja Aizgavēni otrdien, pirms Pelnu dienas, kad sākas Lielais gavēnis, septiņas nedēļas līdz Lieldienām. Līdz pēcpusdienai kalupieši strādāja darbus, kāds kuram pienākas, bet vakarā sanāca visi kopā, lai jautri pavadītu ziemu un sagaidītu pavasari: vienu darbu beigšanu – citu sākšanu.

Ticējums vēsta, ka visstiprākās dienas nākotnes plānu kaldināšanai ir tad, ja Aizgavēnis  iekrīt jaunā mēnesī, tas ir, tieši šobrīt. Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele akcentēja paveikto ziemas mēnešos - Eiropas deju kolektīva "Balance” sniegumu mūsdienu deju festivālā "SNOW DANCE  2017”,  vīru vokālā ansambļa "Čvartaks” iegūto II pakāpi koncertskatē "Pavasara dziesmas” un jaunās folkloras kopas "Kolupkas” veiksmīgo uzstāšanos Vaboles pagasta folkloras kopu sadziedāšanās pasākumā "Aizgavienī cīmūs braucu.”

Pasākums noritēja atbilstoši Aizgavēņa ticējumiem:

Metens brauca pār kalniņu -

Cūkas galva rociņā.

Brauc, Meteni, mūsmājās -

Mūsu ļaudis gaidītāji...

Aizgavēņa svinībās tika atnesta cūkas galva, kas latviešu folklorā simbolizē kustību pār kalnu - gaismas gājumu, cīņu ar tumsu.

Vislielāko interesi izraisīja jaunizveidotās folkloras kopas dalībnieces, kuras ne tikai dziedāja dziesmas, bet arī  aicināja klātesošos uzdejot, kopā ar bērniem gāja rotaļās, sacentās  ar lielīšanās māku, jo, "kas vairāk lielās, tam labāk ies”. Neizpalika arī citas izdarības bērniem - lekšana, mešana, pīšana. Tā kā Aizgavēnis ir tā diena, kad pēdējo reizi iet budeļos, pie mums uz pasākumu ieradās Vārkavas dejotājas maskās, pieturoties ticējumam "Jo tālāk brauksi ciemos, jo garāki lini”. Ar spilgtiem tērpiem un aizraujošām dejām viņas iepriecināja ikvienu skatītāju.

Tā kā Aizgavēnī vajag  "izēsties līdz mielēm”, tad visi ciemiņi tika aicināti pie galda un cienāti ar grūbu biezputru, zirņiem,  pīrāgu, cūkas ausi un tēju, bet bērniem tika dalītas konfektes. Pasākuma izskaņā ar lielu troksni tika pavadīts Metenis:

"Ej ar Dievu, Metenīt,

Nu mēs tevi pavadām;

Nāc atkal citu gadu,

Tad mēs tevi saņemsim.”

Informāciju sagatavoja:
Kalupes pagasta kultūras menedžere Inita Ivdra

 

Novada domes sēde