Aicinām darba devējus pieteikt darba vietas skolēnu nodarbināšanai vasarā

AKTUĀLI

Arī šogad Daugavpils novada dome īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, lai veicinātu Daugavpils novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniegtu  iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, tādējādi  radot izpratni par profesijām un gūstot pirmo praktisko pieredzi.

Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 2018. gada 4. jūnija līdz 31. augustam. Darba vietas skolēniem tiks nodrošinātas Daugavpils novada teritorijā darbojošos uzņēmumos un novada pašvaldības iestādēs.

Programmai ir šādi nosacījumi:

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai:

  • ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:
    • 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi;
    • 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi.
  • valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā 2018. gadā;
  • piemērojot koeficientu 1,1 lauksaimniecībā nodarbinātiem (lauksaimniecības palīgstrādnieks);
  • kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu segšana

Darba deveja pieteikums

Darba devēji darba vietas skolēniem var pieteikt līdz 04.04.2018

Pieteikumus pieņem Daugavpils novada pagastu pārvaldēs un Daugavpils novada domē, 29. kabinetā.      

Ar programmas nolikumu var iepazīties šeit:

Nolikums_ar grozijumiem

Sīkākai informācijai:

tel. 65422284

e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss