Aicina iestādīt savu Laimes koku

AKTUĀLI

Latvijas Pašvaldību savienības vārdā izsaku pateicību visām Latvijas pašvaldībām, Lielās Talkas pašvaldību koordinatoriem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas piedalījās talkā 10 gadu garumā un ar savu ieguldījumu palīdzēja mūsu Latvijai tapt skaistākai, zaļākai, sakoptākai un veselākai. Latvijas Pašvaldību savienība atzinīgi novērtē Lielās Talkas ieguldījumu un devumu mūsu valstij un aicina neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt šo tradīciju arī turpmāk un skatīties nākotnē, Latvijas divsimtgades virzienā.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina visas pašvaldības atbalstīt Lielo Talku un tajā iesaistīties arī turpmāk, kā arī atbalstīt vispasaules talku, kas notiks šī gada 15. septembrī 134 pasaules valstīs.

Latvijā vispasaules talkas dienā 15. septembrī atkritumu vākšanas talka netiks rīkota, bet Lielās Talkas organizatori aicina atbalstīt ideju par Laimes koka stādīšanu. Ideja ir aicināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ikvienu ģimeni, ikvienu pašvaldību kā kopumu, uzņēmum u.c. sēt, dēstīt, stādīt savu Laimes koku un laika gaitā augt tam līdzi, vērojot, kā tas no sēklas vai stādiņa izaug līdz lielam kokam. Tādejādi simboliski aicinot stādīt Latvijas nākotni, nododot savas labās domas un vēlējumus nākamajām paaudzēm, kas piedzīvos Latvijas divsimtgadi. Tā šovasar būs īpaša dāvana Latvijai tās simtgadē.

Lielās Talkas organizatori ir izstrādājuši īpašu karti http://talkas.lv/laimes-koki/, kurā var atzīmēt vietu, kur koks ir iestādīts un aicina pievienot arī fotogrāfijas no šī īpašā notikuma.  Lūdzam informēt par šo ideju savas pašvaldības iedzīvotājus, kā arī iestādīt pašiem savu pašvaldības Laimes koku.

Vairāk informācijas Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.

Foto: www.idejukabata.lv

Informatīvs pasākums "Info stunda"