8 projekti spilgtai jauniešu vasarai

AKTUĀLI

Ir noslēgušies divi ikgadējie projektu konkursi, ko organizē Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde – jauniešu ideju projektu konkurss “Uzlabosim savu ikdienu!” un nometņu projektu konkurss “Attīsti sevi!”.

Šogad tika saņemti 9 projektu ideju pieteikumi konkursā “Uzlabosim savu ikdienu!” no Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas un Skrudalienas pagasta. Tālākai vērtēšanai un aizstāvēšanai komisijas priekšā, kas notika 2.maijā, tika virzīti 7 projektu pieteikumi. Jauniešiem pašiem bija jāaizstāv savas projektu idejas, jāpamato to īstenošanas nepieciešamību, aktualitāti, ilgtspējību. Komisijas locekļi atzīst, ka aizstāvēšanā zināmas priekšrocības. Galvenokārt tāpēc, ka mainās priekšstats par pašu projektu, atšķirībā no tā, ja tiek lasīts tikai projekta apraksts. Arī ir vieglāk saprast vai tā ir bijusi jauniešu ideja un cik lielā mērā jaunieši tika iesaistīti idejas un paša projekta izstrādē. Vērtēšanas rezultātā finansējumu ieguva šādi projekti:

Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Mēs dabā” – projekta ietvaros tiks iegādātas pārgājienu teltis un liela nojume. Vasaras laikā jaunieši dosies pārgājienos, piedalīsies ar iegādātajām teltīm pasākuma “Atpūta+Sports” organizēšanā, kā arī citos novada pasākumos;

Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “Bumbojam Līksnā” – projekta laikā tiks atjaunots vecais Līksnas pamatskolas sporta laukums, konkrēti futbola un basketbola laukums. Tas dos iespēju jauniešiem brīvajā laikā sapulcēties un draudzīgi nodarboties ar sporta aktivitātēm, kas veicinās sadraudzību ne tikai Līksnas pagasta robežās, bet arī ar blakus esošajiem pagastiem;

Maļinovas pagasta jauniešu biedrība “Jauniešu klubs “Maļinki”” projekts “Jaunieši ar prieku, bez stresa un skaistu ķermeni” -  projekta ietvaros tiks attīstīta Jumping Fitness kultūra un tiks iegādāti batuti ar rokturiem. Jumping fitnesa nodarbībā var  iegūt tvirtu ķermeni, labi pavadīt laiku, atbrīvoties no stresa, un gūt prieku visai turpmākajai dienai. Tieši tā jaunieši vēla pavadīt vasaru - ar prieku, bez stresa un ar  skaistu ķermeni.

Medumu pagasta jauniešu biedrības “Medumu Cerība” projekts “Medumu pagasta jaunieši par Zaļu Latviju” - Medumu pagasts ir bagāts ar dabas objektiem, piemēram, ezeriem. Medumu pagasta teritorijā atrodas 24 ezeri, kuri attēloti Medumu pagasta ģerbonī kā ozola lapas. Medumu pagasta jaunieši izrādīja interesi uzzināt vairāk par Medumu pagastu, apceļojot visus 24 ezerus, un padalīties ar iegūto informāciju ar Medumu un citu pagastu iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tiks organizētas arī ceļojošas radošās eko-darbnīcas.

Naujenes pagasta biedrības “DAVAI”projekts “Mazais princis novadam” - Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar mērķi popularizēt atbildīgu dzīvesveidu, ilgtspējīgo domāšanu un āra aktivitātes Naujenes pagasta jauniešu vidū vasaras mēnešos. Projekta idejas autori ir četru lielāko Naujenes pagasta ciemu jaunieši, kuru pārstāvji šī projekta realizēšanai ir apvienojušies viena komandā ar biedrību DAVAI. Kraujas, Naujenes, Lociku un Vecstropu ciematu jaunieši tiks apmācīti Zaļā dzīvesveida pamatprasmēm, savukārt projekta noslēgumā Naujenes ciemā tiks organizēta ēku apzīmēšanas mākslas - grafiti meistarklase.

Šogad tika nolemts par atbalstu 3 nometņu projektiem. Tika saņemti 4 projektu pieteikumi no Kalkūnes, Līksnas, Laucesas un Tabores pagasta. Tālākai projektu vērtēšanai un aizstāvēšanai komisijas priekšā tika virzīti tikai 3 projekti. Rezultātā tika atbalstīti šādas projektu idejas:

Kalkūnes pagasta biedrības “Stāvais krasts” projekts “Kopā” – nometnes mērķis ir sniegt Kalkūnes pagasta jauniešiem iespēju pilnveidot savas prasmes,  sniegt atbalstu savu ideju realizēšanai, kā arī veicināt jauniešos apziņu lietderīgi pavadīt savu laiku izmantojot neformālās izglītības pamatprincipus mācoties vienam no otra. Nometnes laikā jaunieši dalīsies ar saviem talantiem un prasmēm, dalīsies pieredzē;

Laucesas pagasta biedrības “Jaunības spārni” projekts “Brīnumu koks” - Nometnē jauniešiem tiks piedāvāta iespēja aktīvi darboties radošajās darbnīcās, attīstīt savas radošās spējas, realizēt kreatīvās idejas. Katru dienu tiks piedāvāta dalību iespēja jaunā radošajā darbnīcā vai meistarklasē. Radošo darbnīcu, meistarklašu tematikas izvēlētas ņemot vērā  Latvijas 100 gadu jubileju ,jauniešu vecumu un intereses. Radošo darbnīcu materiāls   tiks piedāvāts. Pārsvarā, radošo darbnīcu materiāls ir koks. Viens no meistarklašu mērķiem ir parādīt jauniešiem koka, ka materiālā izmantošanas iespējas dažādas radošos darbos.

Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “Kļūsti uzņēmējs” - Galvenais projekta mērķis ir ar neformālās izglītības aktivitāšu palīdzību attīstīt Līksnas pagasta jauniešos uzņēmīgumu un uzņēmējdarbības prasmes. Tas, savukārt, ilgtermiņā veicinātu, Līksnas pagasta attīstību un jaunu iniciatīvu īstenošanu un uzņēmumu veidošanu. Dienas nometnes galvenās tēmas ir uzņēmīgums un uzņēmējdarbība. Nometnes ietvaros ir ieplānota ekskursija uz dažādiem uzņēmumiem gan pagasta, gan pilsētas mērogā, kur jaunieši paši ar savām acīm varēs apskatīt kā izskatās iepriekš prezentētie uzņēmumi. Nedrīkst arī aizmirst to, ka jauniešiem pašiem ir jāiejūtas uzņēmēju ādā, un viņi kopā  ar Līksnas pagasta uzņēmēju Guntaru Vingri veidos soliņus, jaunieši tiem paši izdomās formas, dizainu. Soliņi būs novietoti pie jauniešu centra un tos varēs, galvenokārt, izmantot jaunieši un pārējie jauniešu centra ciemiņi.

Paldies visiem par iesniegtajām idejām un iedvesmu. Mēs sekosim līdzu projekta aktivitātēm un aicinām visus interesentus piedalīties projektu pasākumos.

Milāna Loča
Izglītības pārvaldes Jaunatnes projektu koordinatore

 

 

Noslēdzās konkurss “Mana Latvija”