49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss ”Lidice 2021”

AKTUĀLI

Sveicam 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes - konkursa ”Lidice 2021” Latvijas kārtas laureātus!

Pirms 100 gadiem čehu rakstnieks Karels Čapeks meklēja idejas savam darbam, kā saukt “mākslīgos darba veicējus”, un viņa brālis gleznotājs Jozefs Čapeks ieteica tos nosaukt par “robotiem”. Tā slāvu izcelsmes vārds piespiedu darbam kļuva par pamatu vārdam, kas pazīstams visā pasaulē.

Būtu interesanti zināt, ko Karels Čapeks rakstītu šodien, kad mūsu dzīve nav iedomājama bez dažādām ierīcēm, kas atrodas uz mūsu rakstāmgaldiem un kabatās, bez robotiem, kas palīdz mājās, ražošanas procesos, medicīnā, tehnikā.

UNESCO Ģenerālā asambleja kā galveno tēmu 2021. gadā izvirzīja “ROBOTS un mākslīgais intelekts”.

Atsaucoties aicinājumam, 49. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei - konkursam tika piedāvāta tēma ROBOTS un mākslīgais intelekts”.

Konkursam tika nosūtīti piecpadsmit Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti četri darbi.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par čaklo darbu.

Īpaši sveicam audzēkņus Konstantīnu Gavriļenko, Arseniju Gavriļenko, Markusu Samoilovu, Katrīnu Ašķeļaņecu (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) un priecājamies par viņu sasniegumiem. Šo audzēkņu darbi piedalīsies konkursa noslēguma kārtā Čehijas pilsētā - Lidicē.

Latvijas kārtas laureātu izstāde notiks no 26. janvāra līdz 11. februārim RTU Datorzinības un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 2.

Izstāde būs apskatāma virtuālajā vidē.

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Apvienotā Finanšu komitejas sēde