28. aprīlis – Pasaules darba drošības un veselības diena   

Sociālais darbs un veselība

Katru gadu 28. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules darba drošības un veselības diena.   

Pasaules darba drošības un veselības dienu atzīmē, lai novērstu arodslimības un nelaimes gadījumus darbā visā pasaulē. Šīs tematiskās dienas mērķis ir veicināt izpratni par darba drošības jautājumiem un to, kā veselības veicināšana var palīdzēt samazināt ar darbu saistīto veselības traucējumu un traumu skaitu. 

Šogad šīs dienas tēma ir veltīta klimata pārmaiņu ietekmei uz darba drošību un veselību darbā. 

Laikapstākļu maiņa ievērojami ietekmē darba pasauli, jo īpaši ietekmējot darba ņēmēju drošību un veselību. Laikapstākļus mēs mainīt nevaram, taču varam mainīt savus paradumus ikdienā, kas mums liktu justies labāk savā darba vietā:  

  • Strādājot pie ekrāna, ik pēc katrām 20 min, 20 sekundes skaties tālumā un atpūtini acis! 
  • Ik pēc katrām 30 minūtēm piecelies un izstaipies! 
  • Vēdini telpas reizi stundā vismaz 10 minūtes! 
  • Neaizmirsti dienā izdzert vismaz 2 litrus ūdens! 

Aicinām pašvaldībā atzīmēt Pasaules darba drošības un veselības dienu, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra speciālistu izstrādātos materiālus veselīgu paradumu veicināšanai darba vietā: 

Bibliotekārus aicina uz tiešsaistes apmācībām