27. maijā tiek uzsākta programma privātmāju energoefektivitātei

AKTUĀLI

SVARĪGI! Pieteikumu atbalsta saņemšanai un dalībai programmā var iesniegt sākot ar 27.05. plkst. 13:00 mans.altum.lv portālā.

Atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai veido:

 • Garantija:
  • ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam
  • līdz 30% apmērā no aizdevuma apmēra
  • līdz 20 000 EUR
 • Tehniskā palīdzība:
  • Kuras ietvaros tiks izstrādāta privātmājas energoefektivitātes uzlabošanas projekta tehniskā dokumentācija. Dokumentāciju sagatavos ALTUM izvēlēti energokonsultanti
  • Apmērs līdz 1 000 EUR
 • Grants:
  • Vienreizēja maksājuma par privātmājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu 20% apmērā
  • Apmērs līdz 5 000 EUR

Ikvienu no programmas atbalstiem var saņemt, ja:

 • mājas atjaunošana vai energoefektivitātes paaugstināšana tiek finansēta no bankas aizdevuma
 • atbalsta saņēmējam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir privātmāja
 • privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība

Papildu nosacījumi tehniskās palīdzības un granta saņemšanai:

 • atbalsta saņēmēja aprūpē vai aizbildniecībā ir vismaz 3 vai vairāk bērni (vai 2 un tiek gaidīts trešais)

VAI

 • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas)

Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja īstenoto energoefektivitātes pasākumu rezultātā  tiks paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C klasei un samazinātas apkures patēriņš vismaz 20% apmērā

 • Kādus uzlabojumus varēs veikt pēc atbalsta saņemšanas?

  • būvdarbu veikšanu dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās
  • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādi, atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi
  • jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu
  • mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un piegādi
  • citus pasākumus, ja tie ir nepieciešami privātmājas energoefektivitātes paaugstināšanai
 • Kā varēs pieteikties? 

  1. Būs jāvēršas kredītiestādē, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma saņemšanas iespējām
  2. Ja vēlēsieties uzlabot īpašuma energoefektivitāti, mans.altum.lv piesakieties tehniskai palīdzībai un grantam


Avots: altum.lv

Studējošie jaunieši varēs pieteikties pašvaldības stipendijai