26. marts – bāriņtiesas darbinieku diena

AKTUĀLI

Lai varētu izcelt bāriņtiesu darba nozīmi un pateikt īpašu paldies bāriņtiesu darbiniekiem par rūpēm, par pašaizliedzību, par misijas apziņu, par ieguldījumu un drosmi, Labklājības ministrija, Bērnu aizsardzības centrs un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija ir vienojušies, ka turpmāk ik gadu 26. marts tiks noteikts kā bāriņtiesu darbinieku diena.

Stabila, sociāli un ekonomiski neatkarīga ģimene ir viens no galvenajiem pamatiem uz vērtībām orientētas sabiedrības pastāvēšanai. Ģimenes ne tikai būtiski ietekmē sabiedrības un valsts labklājību, bet veic arī vairākas svarīgas funkcijas, piemēram, uztur demogrāfisko stabilitāti, nodrošina bērnu un jauniešu socializāciju un sagatavošanu patstāvīgai dzīvei. Savukārt bāriņtiesai bērnu tiesību aizsardzībā šobrīd ir uzticēta vadošā loma un normatīvajos aktos tai ir piešķirta plaša kompetence bērnu tiesību aizsardzībā,  nodrošinot ikvienam bērnam iespēju saņemt ātru, kvalitatīvu un pieejamu palīdzību savu problēmu risināšanai un tiesību aizsardzībai. Bāriņtiesu uzdevums nav pārņemt ģimenes funkcijas, bet veicināt ģimeņu stabilitāti, rast drošības sajūtu un stiprināt tās.

Viens no būtiskākajiem Labklājības ministrijas sadarbības partneriem bērnu tiesību aizsardzības jomā gan politikas plānošanas procesā, gan dažādu problēmjautājumu risināšanā ir bāriņtiesas, kas ikdienā nodrošina bērnu tiesību aizsardzības funkcijas pašvaldībā, sniedz vērtīgu atbalstu dažādu normatīvo aktu izstrādē, kā arī sniedz nozīmīgus un konceptuālus priekšlikumus sistēmas pilnveidei.

Turklāt bāriņtiesu ikdienas darbs primāri ir nozīmīgs ikkatra bērna, kuram nepieciešama palīdzība, dzīvē. Bāriņtiesu darbiniekiem uz saviem pleciem nākas nest visdažādākās emociju gammas, saskaroties ar bērnu ģimenes krīzes un apdraudējuma situācijām, bēdām, priekiem un patiesiem bērnu smaidiem. Vienlaikus tās darbs ir būtisks ieguldījums pašvaldību iedzīvotāju sociālās labklājības līmeņa paaugstināšanai kopumā un tas būtu atbilstoši novērtējams.  

Lai izceltu bāriņtiesu lomu pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā un pateiktos, ne vienmēr ir nepieciešami apjomīgi resursi, lieli pasākumi un dāvanas, nozīme ir tradīciju iedibināšanai, izceļot darbinieku vērtību un nozīmi kopīgo mērķu sasniegšanā, jo, ja pamati ir spēcīgi, tas veicina darbinieku efektivitāti, produktivitāti un motivāciju, attīsta piederības izjūtu ne vien savas profesijas kopienai, bet pašvaldībai kopumā, pārdzīvot dažādas sarežģītas situācijas, kas  dinamisko pārmaiņu sabiedrībā un ģimeņu grūtību tām pielāgoties dēļ ir neizbēgamas.

Avots: Labklājības ministrija

Notiks XX  Starptautiskais Tautas muzikantu saiets Vabolē