132. Kalupes mazpulka dalībniekiem darba pilnas rokas

AKTUĀLI

Kad iestājas rudens, gribas atskatīties uz paveikto. Šis gads bija neierasts - pavasarī un vasarā sadarbība ar mazpulcēniem noritēja attālināti. Spītējot situācijai, mūsu mazpulcēni paveica daudz.

Pavasarī, sadarbojoties biedrībām ,,Latvijas Mazpulki” un ,,Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija”, tika izsludināts konkurss ,,Ko tu zini par trušiem?”

Šī konkursa mērķis bija veicināt mazpulcēnu izpratni par šķirnes trušu audzēšanu un popularizēt truškopības nozari jauniešu vidū Latvijā. Kalupes mazpulcēni aktīvi meklēja atbildes uz konkursa 24 jautājumiem. Prieks par mazpulka dalībniecēm, kuras individuāli vecuma grupā no 12 līdz 18 gadiem rādīja rezultatīvu sniegumu, - Amandu Aļeksejevu (7. kl.), kura ieguva 3. vietu un Danielu Jaunošāni (8. kl.), kura ieguva atzinību.

Biedrība ,,Latvijas Mazpulki”, sadarbojoties ar Agroresursu un ekonomikas institūtu, Inese Sauša izsludināja mazpulcēnu pētījuma projektu ,,Pākšaugu genofonda atjaunošana”. Sēklu materiālu nodrošināja Priekuļu pētniecības centrs.

Amanda un Daniela iesaistījās šajā projektā un veiksmīgi to realizēja. Meitenes iepazinās un apguva zirņu audzēšanas pamatus, uzzināja zirņu audzēšanas īpatnības un iepazinās ar šķirņu daudzveidību. Abas meitenes iesniedza izaudzētās šķirņu sēklas un veikto novērojumu atskaiti Priekuļu pētniecības centram.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Veiksmīgi šogad savu projektu ,,Arbūzu audzēšana” realizēja 4. klases skolnieks Bernards Jaunošāns. Viņam izdevās izaudzēt vairāk nekā 20 arbūzus. Pirmo, kurš svēra 11 kg, ģimene baudīja 1. septembrī.

Brāļi Mihails un Vairis Celpanovi (5. kl.) realizēja projektiņu ,,Tomāti uz balkona”.

Rinalds Simanovičs (4. kl.) strādāja pie projekta ,,Tomātu audzēšana” un puisis var lepoties ar labu tomātu ražu siltumnīcā.

Darbs pie projektu īstenošanas sniedz bērniem iespēju praktiski darboties, apgūt pētnieciskās prasmes, veidot pozitīvu attieksmi pret darbu.

Mazpulcēni darbojās ne tikai pie kāda konkrēta projekta, bet bija arī liels atbalsts saviem vecākiem piemājas saimniecībā- stādīja un ravēja zemenes, bietes, burkānus, puķu dobes, baroja teliņus, trušus, vistas, pļāva zālāju.

27. augustā seši mazpulcēni piedalījās konferencē ,,Jauniešu uzņēmējdarbība laukos”. Konference notika Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās ,,Pikšas”. Mazpulcēni stāstīja par savu veikumu šīs vasaras projektos, veidoja ziedu paklāju un ,,Ražas grozu”’ no līdzi atvestajiem, pašu audzētajiem ziediem, dārzeņiem un augļiem. Piedalījāmies dažādās darbnīcās un darba grupu aktivitātēs un prezentācijā. Apskatījām dažādas ekspozīcijas, kas veltītas K. Ulmaņa dzīves gājumam, un baudījām krāšņus skatus, ko sniedz Zemgales ainava.

Prieks par čaklajiem mazpulcēniem. Arī turpmāk būt tikpat aktīviem un zinātkāriem!

Paldies mazpulcēnu vecākiem par atbalstu bērniem, īstenojot tik atbildīgus un darbietilpīgus projektus!

Informāciju sniedza: Inese Sauša, 132. Kalupes mazpulka vadītāja

Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā