„115-tais RĪTS” – Annas Sintijas Ivanovas dzejas krājuma atvēršana Višķos

AKTUĀLI

16.marta pēcpusdienā, Višķu pagasta Jauniešu centrā, siltā un mājīgā atmosfērā norisinājās Višķu jaunietes, jaunās dzejnieces Annas Sintijas Ivanovas dzejas krājuma „115-tais RĪTS” atvēršanas pasākums.

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja pati autore, stāstot gan par savu ceļu pie dzejas, gan pie šīs grāmatas izdošanas, jo izdot grāmatu nav nemaz tik viegli.

Sākotnēji autore bija iecerējusi video dzejoļu krājuma sagatavošanu un izdošanu – izdodot grāmatu ar iestrādātu kabatiņu, kurā būtu DVD disks ar 13 - 15 video dzejoļiem. Šim nolūkam studiju procesa ietvaros Daugavpils Universitātē tika izstrādāts projekts, tomēr dažādos projektu konkursos netika atbalstīts. Anna Sintija pat strādājusi divos darbos, lai iekrātu līdzekļus šī sava sapņa realizēšanai. Jaunietes neatlaidība un jaunas iepazīšanās palīdzēja nonākt pie lēmuma iesniegt projektu Daugavpils novada domes atbalsta fondam biedrībām, kur tika atbalstīta iecere izdot tikai drukāta formāta dzejas krājumu un drīz vien jaunā dzejniece sagaidīja parādāmies grāmatnīcas plauktā savu dzejas krājumu.

Kā atklāja jauniete, tad pirmie dzejoļi tapuši jau agrā bērnībā, lai arī nav saglabājušies, tomēr bijis kā impulss turpmākai radošajai darbībai. Dzejoļi atklāj jaunietes pārdzīvojumus un izjūtas, kā arī atspoguļo dažādas novērotas vai piedzīvotas situācijas. Nenoliedzami būtiska loma radošajā izaugsmē ir arī jaunietes mammai Valentīnai Ivanovai, kura ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Špoģu vidusskolā un ir veicinājusi meitenē interesi par dzeju, tās radīšanu.

Pasākumā pulcējās lielākie jaunietes atbalstītāji – ģimene, radi, draugi un skolotāji, kurus jaunā autore iepriecināja ar savu dzejoļu lasījumiem, kā arī demonstrēja video dzejoļiem. Jāteic, ka sākotnējā autores ideja joprojām ir aktuāla un tiek realizēta. Video top palēnām, sadarbībā ar jaunieti Valēriju Ivanovu, kura filmē un veic video montāžu, kā arī ar mūziķi Reini Jauno, kura mūzika labi papildina dzejoļu vēstījumu. Video dzejolim “Ļeduspuķes” jau iepriekš bija skatāms jaunietes sociālo tīklu profilos un pasākumā pirmizrādi piedzīvoja video dzejolim, kurš veltīts jaunās autores tētim.

Pasākuma izskaņā Anna Sintija Ivanova pateicās ikvienam, kurš sniedzis kaut vai nelielu, tomēr atbalstu sapņa un pasākuma realizācijā, kā arī netrūka labu vārdu un vēlējumu jaunajai dzejniecei no grāmatas atklāšanas pasākuma apmeklētājiem.

Katru vietu dara īpašu tās cilvēki ar saviem darbiem, idejām un sasniegumiem - Višķos ļoti lepojas ar jauno dzejnieci Sintiju Annu Ivanovu, viņas sasniegumu un sapņa piepildījumu. Lai izdodas sasniegt jaunas virsotnes!

Informāciju sagatavojusi:
Vita Vanaga
Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāja

 

Privatizācijas aģentūra pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus