1. klases 100 dienas Kalupes pamatskolā

Izglītība

2. februārī Kalupes pamatskolā notika pasākums ”100 dienas skolā”, kuru ar nepacietību gaidīja pirmklasnieki.

Šajā laikā ir apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme un apgūti skaitļošanas pamati, dziesmas, dejas, ir sapratuši, ko nozīmē būt skolēnam.

Skolēni saviem svētkiem sāka gatavoties jau iepriekš – tapa projekti “Mūsu 100”, kuros bija jāuzzīmē 100 lietas, kā arī katrs veidoja un noformēja svētku kroni ar uzrakstu "100".

 Pasākuma vaininiekiem - pirmklasniekiem bija jāveic dažādi pārbaudījumi improvizētajās mācību stundās. Latviešu valoda - ,,Burtu un prāta mežģis”, no burtiem bija jāsaliek mācību priekšmeta nosaukums. Matemātika - „Domā gudri, runā ātri!”, kurā tika pārbaudītas zināšanas loģisko uzdevumu risināšanā. Dabaszinībās - ,,Mazais gudrinieks!” salika gadalaikus pareizā secībā un tiem atbilstošus mēnešus. Angļu valodā - ,,Runāsim angliski!”, pirmklasnieki  demonstrēja savas zināšanas svešvalodā.

Vizuālajā mākslā - ,,Zīmē ar prieku!”, darbojoties grupā, tika izveidots klases portrets.

Mūzika un dejas - ,,Dziedi un dejo kopā ar draugu”, 1. klases skolēni aicināja ciemiņus uz ,,Burtu rotaļu”. Sociālajās zinībās- ,,Zini vai mini!” pirmklasnieki izlasīja jautājumus un atbildēja uz tiem.

Visu vēroja un vērtēja 7. klases ekspertu komanda, viņi bija sagatavojuši arī patīkamu pārsteigumu - ,,Burtu Zemes senāko pasaku”, novēlēdami pirmklasniekiem būt draudzīgiem un zinātkāriem.

3. un 4. klases skolēni apsveica ar svētkiem  un uzdeva mīklas.

1. klases skolēni saņēma sertifikātus un dāvanas no klases audzinātājas. Īpašs paldies 1. klases skolnieces Samantas mammai, kura bija sagatavojusi saldu dāvaniņu katram bērnam.

Svētki bija izdevušies! 100 dienas skolā bija aizvadītas lietderīgi. Nu varēja priecīgi un gandarīti doties gaidītajā 1. klašu skolēnu brīvlaikā.

1. klases audzinātāja Inese Sauša

VK “Augšdaugava” piekāpjas jēkabpiliešiem