“Ziemas tikšanās”

Kultūra

Radošo kolektīvu tikšanās un uzstāšanās.

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

14:00

12.01.2023

Barikāžu aizstāvju atceres diena