XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pašvaldību koordinatoru pirmā sanāksme

Kultūra

Zoom

I.Mukāne

10:00

02.09.2022

Fiziskās veselības veicināšanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada” ietvaros