Vecgada balle kopā ar grupu “Dabasu durovys”

Kultūra

Novada kultūras centrs “Vārpa”

I. Uškāne t. 26362572 inta.uskane@augsdaugavasnovads.lv

22:00

31.12.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde